مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات نوری 1398/08/04 رجوع به آگهی
انجام خدمات تعمیر و نگهداری شبکه داده و مخابرات نوری 1398/08/04 1398/08/18
انجام امور تاسیسات شرکت 1398/08/04 1398/08/20
سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات، راهبری و مدیریت پشتیبانی مرکزداده و شبکه فناوری اطلاعات 1398/07/20 رجوع به آگهی
سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات، راهبری و مدیریت پشتیبانی مرکزداده و شبکه فناوری اطلاعات 1398/07/17 رجوع به آگهی
سرویس ، نگهداری و تعمیر تجهیزات ، راهبری، مدیریت و پشتیبانی مرکز داده و شبکه فناوری اطلاعات 1398/07/17 1398/07/28
سرویس ، نگهداری و تعمیر تجهیزات ، راهبری، مدیریت و پشتیبانی مرکز داده و شبکه فناوری اطلاعات 1398/07/16 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی پروژه طرح ارتقا زیرساخت مخابراتی ایستگاه های برق کشور 1398/05/22 1398/05/28
خرید خدمات مشاوره ارائه خدمات مشاوره جهت بومی سازی سامانه جامع پایش و راهبری شبکه برق 1398/05/22 1398/05/26
خرید خدمات مشاوره ارائه خدمات مشاوره جهت بومی سازی سامانه جامع پایش و راهبری شبکه برق-خرید تجهیزات,... 1398/05/20 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 84