مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 700 دستگاه تجهیز مخابراتی و نرم افزار مدیریت مرکزی به منظور راه اندازی سرویس برداشت اطلاعات انر... 1397/11/15 رجوع به آگهی
خرید 700 دستگاه تجهیز مخابراتی و نرم افزار مدیریت مرکزی 1397/11/15 1397/11/23
خرید باتری کنتور 1397/11/14 رجوع به آگهی
خرید قطعات یدکی شبکه مخابرات نوری 1397/11/09 1397/11/16
خرید باتری کنتور 1397/11/09 رجوع به آگهی
خرید جدید ترین ویرایش و تمدید پشتیبانی لیسانس موجود نرم افزار مطالعاتی 1397/11/09 رجوع به آگهی
خریداری تجهیزات و کالا-خرید جدیدترین ویرایش و تمدید پشتیبانی لیسانس موجود نرم افزار مطالعاتی 1397/11/09 1397/11/17
خرید قطعات یدکی شبکه مخابرات 1397/11/08 1397/11/16
خرید قطعات یدکی شبکه مخابرات 1397/11/08 1397/11/16
خرید قطعات یدکی شبکه مخابرات 1397/11/08 1397/11/16
صفحه 6 از 79