مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات و سیستم های مخابراتی ارتباطات فرامنطقه ای 1397/09/13 1397/09/17
سرویس, نگهداری و تعمیر تجهیزات و سیستم های مخابراتی 1397/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی مکان های مورد استفاده خدمات عمومی 1397/09/07 1397/09/12
بهسازی مکان های مورد استفاده 1397/09/06 رجوع به آگهی
بهسازی مکان های مورد استفاده خدمات عمومی 1397/09/05 رجوع به آگهی
بهسازی مکان های مورد استفاده خدمات عمومی 1397/09/05 1397/09/10
انجام امور تاسیسات شرکت 1397/08/22 1397/08/30
انجام خدمات پشتیبانی، نظافت، آبدارخانه و نامه رسانی شرکت 1397/08/22 1397/08/27
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1397/08/22 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1397/08/21 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 77