مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث مخزن 500 مترمکعبی بوستان 600 دستگاه و اجرا پرکن و آبیاری مکانیکی محله 600 دستگاه 1397/11/17 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز 1397/10/06 1397/10/18
نگهداری فضای سبز 1397/09/15 1397/09/24
بازسازی جداول و دال های سطح منطقه 1397/07/17 1397/07/28
احداث جوی ها و کانال های خیابان 1396/10/26 رجوع به آگهی
کنترل و نظارت بر ساخت و سازها و پیشگیری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز 1396/10/20 رجوع به آگهی
احداث جوی و کانالهای خیابان نورالهیان 1396/05/15 رجوع به آگهی
روکش دستی معابر فرعی سطح منطقه یک 1396/05/05 رجوع به آگهی
بازسازی جوی ها و کانال های خیابان سناباد 1396/05/05 رجوع به آگهی
بازسازی جوی ها و کانالهای بلوار رضا فاز دو 1396/05/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32