مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تخریب و باز سازی مدرسه 12 کلاسه - تکمیل مدرسه 6 کلاسه متوسطه (دوم) - احداث زمین چمن مدارس و .... 1398/09/26 1398/09/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه 6 کلاسه متوسطه(دوم) بنیاد برکت بی سیدون قلعه رئیسی 1398/09/25 1398/09/28
تخریب و باز سازی مدرسه 12 کلاسه - تکمیل مدرسه 6 کلاسه متوسطه (دوم) - احداث زمین چمن مدارس و .... 1398/09/25 1398/09/28
خرید قیر 60/70 1398/09/16 1398/09/16
خرید قیر 60/70 - مقدار 400 تن 1398/09/13 1398/09/16
تکمل مدرسه-تخریب وبازسازی دبیرستان 1398/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل مدرسه ـ تخریب و بازسازی دبیرستان و... 1398/08/20 رجوع به آگهی
گازکشی مدارس-سیستم گرمایشی مدارس 1398/07/17 1398/07/18
گازکشی مدارس و سیستم گرمایشی مدارس 1398/07/16 1398/07/18
تکمیل مدرسه 6 کلاسه ابتدایی - تکمیل مدرسه راهنمایی 6 کلاسه - تکمیل هنرستان ده کلاسه - و.... 1398/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17