مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور مربوط به مشاوره، پشتیبانی و آموزش فنی شبکه و اینترنت دانشگاه 1399/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه مشاوره، پشتیبانی و آموزش فنی شبکه و اینترنت دانشگاه 1399/03/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پهنای باند اینترنت مورد نیاز 1397/07/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیز ازمایشگاه آناتومی گروه پرستاری و مامایی شامل مدل نمایشی پای ماهیچه ای 13 قسمتی آلمانی و ... 1396/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی 1396/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ایاب و ذهاب دانشجویی 1396/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه تجهیز آزمایشگاه آناتومی گروه پرستاری و مامایی و خرید اقلام موجود در اسناد 1396/03/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیز آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی 1395/05/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان 1394/06/16 1394/06/25
مناقصه خرید تجهیز آزمایشگاه پرستاری و مامایی :دستگاه ژل داک وسدیمان ریدر 1392/11/20 1392/11/29
مناقصه خرید تجهیزات آنتن وایرلس مرکزی 1392/10/17 1392/10/26
مناقصه خرید یک دستگاه ساخت الیاف توخالی 1392/09/28 1392/10/07
مناقصه خرید تجهیزات آنتن وایرلس مرکزی 1392/09/16 1392/09/25
مناقصه خرید یک دستگاه آسیاب به منظور تجهیز آزمایشگاه 1392/08/05 1392/08/14
مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کامپیوتر جهت مرکز کافی نت و تعداد 10 دستگاه کامپیوتر جهت کارگاه 1392/07/09 1392/07/18
مناقصه خرید یک دستگاه ساخت الیاف توخالی با متعلقات 1392/06/24 1392/07/02
مناقصه خرید یک دستگاه Hplc با متعلقات 1392/06/24 1392/07/02
مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه کامپیوتر جهت تجهیز کارگاه برق 1392/06/23 1392/07/01
مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کامپیوتر جهت مرکز کافی نت 1392/06/23 1392/07/01
مناقصه خرید تعداد 20 دستگاه کامپیوتر جهت مرکز کافی نت و تعداد 10 دستگاه کامپیوتر جهت کارگاه برق 1392/06/19 1392/06/28
صفحه 1 از 10