مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5987001 مناقصه پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی مسکن مهر 1401/09/06 1401/09/13
5975382 مناقصه پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی مسکن مهر 1401/09/02 رجوع به آگهی
5799428 مناقصه پروژه ساخت و آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن 1401/07/24 1401/08/03
5765700 مناقصه پروژه ساخت آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن استان 1401/07/17 رجوع به آگهی
5730691 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه تکمیل کارهای مانده قطعات سه گانه E-D-B، چهار خطه نمودن محور 1401/07/07 1401/07/12
5716155 مناقصه پروژه تکمیل کارهای مانده قطعات سه گانه E-D-B، چهارخطه نمودن محور 1401/06/30 رجوع به آگهی
5651013 مناقصه پروژه توسعه ی شبکه ی آب و فاضلاب 1401/06/13 رجوع به آگهی
5637251 مناقصه پروژه احداث پل های بزرگ 1401/06/08 رجوع به آگهی
5612707 مناقصه پروژه تکمیل عملیات باقیمانده بلوار 24 متری 1401/06/01 رجوع به آگهی
5611423 مناقصه واگذاری پروژه احداث پلهای بزرگ 1401/06/01 رجوع به آگهی
5582854 مناقصه پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی مسکن مهر 1401/05/24 رجوع به آگهی
5581773 مناقصه پروژه تکمیل عملیات باقیمانده بلوار 1401/05/23 1401/06/02
5580779 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه تکمیل آماده سازی و محوطه سازی 288 واحدی مسکن مهر شهرستان بانه فاز یک و دو 1401/05/23 1401/06/02
5555127 مناقصه حفاظت از اراضی ملی 1401/05/12 رجوع به آگهی
5528738 مناقصه واگذاری پروژه احداث پلهای بزرگ 1401/05/08 رجوع به آگهی
5523705 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه احداث پلهای بزرگ 1401/05/05 1401/05/13
5517237 مناقصه واگذاری پروژه احداث پلهای بزرگ مسیر باند دوم 1401/05/04 رجوع به آگهی
5512616 مناقصه پروژه حفاظت از اراضی ملی 1401/05/03 رجوع به آگهی
5507975 مناقصه پروژه تکمیل کارهای مانده قطعات سه گانه E-D-B، چهارخطه نمودن محور 1401/05/02 رجوع به آگهی
5504216 مناقصه پروژه حفاظت از اراضی ملی 1401/05/01 1401/05/04
صفحه 1 از 46