کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7376016 مناقصه انجام خدمات آزمایشگاهی مربوط به احداث تمامی راههای اصلی و فرعی استان استان کردستان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7208421 مناقصه واگذاری 2 مورد : پروژه تقاطع غیر همسطح سه راهی - پروژه بهسازی تقاطعات ورودی استان کردستان 1402/07/26 رجوع به آگهی
7203357 مناقصه واگذاری 2 مورد پروژه تقاطع غیر همسطح سه راهی- پروژه بهسازی تقاطعات ورودی روستاها استان کردستان 1402/07/25 رجوع به آگهی
7202797 مناقصه پروژه بهسازی تقاطعات ورودی روستاها استان کردستان 1402/07/25 1402/07/29
7202597 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تقاطع غیر همسطح سه راهی مریوان استان کردستان 1402/07/25 1402/07/29
7058408 مناقصه نظارت بر اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ( سیستم ایمنی ،منترل، اعلام اطفاء حریق و راه اندازی جت فن های ) تونل های محور استان کردستان 1402/06/28 رجوع به آگهی
7057653 مناقصه ارزیابی مشاوران نظارت بر اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ( سیستم ایمنی ،منترل، اعلام اطفاء حریق و راه اندازی جت فن های ) تونل های محور استان کردستان 1402/06/28 رجوع به آگهی
7055381 مناقصه نظارت بر اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی (سیستم ایمنی، منترل، اعلام و اطفاء حریق و راه اندازی جت فن های ) تونل های محور جدید سنندج- مریوان استان کردستان 1402/06/27 1402/06/30
7027227 مناقصه ساماندهی و مکانیزاسیون آرشیو اسناد استان کردستان 1402/06/18 1402/06/22
7026864 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ساماندهی و مکانیزاسیون آرشیو اسناد استان کردستان 1402/06/18 1402/06/22
6991092 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه بهسازی تقاطعات ورودی روستاهای تیژتیژ- تا شیخ شربتی محور تیژتیژ- گاران استان کردستان 1402/06/12 1402/06/16
6983563 مناقصه پروژه بهسازی تقاطعات ورودی روستاها استان کردستان 1402/06/11 رجوع به آگهی
6944993 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4 دستگاه پست کمپکت و 8 دستگاه کیوسک فلزی استان کردستان 1402/06/02 1402/06/04
6936227 مناقصه خرید 4 دستگاه پست کمپکت و 8دستگاه کیوسک فلزی جهت استفاده در تونل استان کردستان 1402/05/31 رجوع به آگهی
6919963 مناقصه تکمیل ساختمان اداری شهرستان استان کردستان 1402/05/26 1402/05/28
6919953 مناقصه تکمیل ساختمان اداری شهرستان سروآباد استان کردستان 1402/05/26 1402/05/28
6914638 مناقصه تکمیل ساختمان اداری استان کردستان 1402/05/25 رجوع به آگهی
6889552 مناقصه نظارت بر اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی (سیستم ایمنی، منترل، اعلام و اطفاء حریق و راه اندازی جت فن های ) تونل های محور استان کردستان 1402/05/18 1402/05/24
6878925 مناقصه نظارت بر اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی ( سیستم ایمنی ،منترل، اعلام اطفاء حریق و راه اندازی جت فن های ) تونل های محور استان کردستان 1402/05/16 رجوع به آگهی
6874501 مناقصه نظارت بر اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی (سیستم ایمنی، منترل، اعلام و اطفا حریق و راه اندازی جت فن های) تونل های محور استان کردستان 1402/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 51