مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه اجرای سیستم برق و روشنایی تونل باغان 1398/11/28 1398/12/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه حفاظت از اراضی ملی استان کردستان 1398/11/27 1398/12/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه احداث واریانت 1398/11/27 1398/12/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل آماده سازی فاز 1و2 شهرک مولوی مریوان 1398/11/27 1398/12/06
پروژه حفاظت از اراضی ملی 1398/11/27 رجوع به آگهی
پروژه احداث واریانت جاده و پروژه اجرای سیستم برق و روشنایی تونل 1398/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تکمیل و آماده‌سازی فاز ۱ و ۲ شهرک 1398/11/26 رجوع به آگهی
تکمیل عملیات ساماندهی ،پایدار سازی دیوارهای حائل پروژه 1728 واحدی 1398/10/28 1398/11/07
تکمیل عملیات ساماندهی، پایدار سازی دیوارهای حائل پروژه 1728 واحد مسکن مهر 1398/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه اجرای سیستم برق و روشنایی تونلهای همرو و گز... 1398/10/21 1398/10/28
صفحه 1 از 69