مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی روپرگذاری بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی 1399/02/03 1399/02/04
خرید ممبران مورد نیاز تصفیه خانه آب شرب 1399/02/03 رجوع به آگهی
خرید ممبران مورد نیاز تصفیه‌خانه آب شرب 1399/02/02 1399/02/10
عملیات اجرایی روپر گذاری بستر رودخانه 1399/02/02 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی روپر گذاری بستر رودخانه ها 1399/02/02 1399/02/04
واگذاری خدمات امور حمل و نقل شرکت 1399/02/01 رجوع به آگهی
به کار گیری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت جلوگیری از تصرفات و رفع تجاوزات به بستر و حریم رودخان... 1399/02/01 رجوع به آگهی
خرید ممبران مورد نیاز تصفیه‌خانه آب شرب 1399/01/17 1399/01/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻤﺒﺮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨ... 1399/01/10 1399/01/20
تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز و مدیریت راهبردی طرح تصفیه خانه آب شرب 1398/12/28 1399/01/17
صفحه 3 از 35