مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985018 مناقصه پروژه خرید دو دستگاه سیم تریلر 1401/09/06 1401/09/06
5966487 مناقصه اجرای پروژه پخش ماشینی آسفالت در معابر 1401/08/30 1401/08/30
5963267 مناقصه اجرای پروژه خرید دو دستگاه سیم تریلر 1401/08/29 1401/09/06
5963184 مناقصه خرید آسفالت جهت استفاده در معابر سطح شهر 1401/08/29 1401/08/29
5943498 مناقصه اجرای پروژه پخش ماشینی آسفالت در معابر 1401/08/23 1401/08/30
5941466 مناقصه خرید آسفالت جهت استفاده در معابر سطح شهر 1401/08/22 1401/08/29
5939273 مناقصه اجرای هزار پروژه جدول معابر جدیدالاحداث 1401/08/22 1401/08/22
5935096 مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب دو عدد برج نوری 30متری 1401/08/21 1401/08/21
5928786 مناقصه پروژه تخریب و بازسازی جداول فرسوده 1401/08/18 1401/08/18
5928090 مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و خشکه چیلی 1401/08/18 1401/08/18
5915364 مناقصه اجرای پروژه تخریب و بازسازی جداول فرسوده 1401/08/15 1401/08/22
5911923 مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب دو عدد برج نوری 30متری 1401/08/14 1401/08/21
5907863 مناقصه پروژه تخریب و بازسازی جداول فرسوده 1401/08/11 1401/08/18
5905136 مناقصه اجرای پروژه پیاده روسازی و خشکه چیلی 1401/08/11 1401/08/18
5901588 مناقصه اجرای پروژه خرید دو دستگاه سمی تریلر 1401/08/10 1401/08/10
5848671 مناقصه اجرای پروژه خرید دو دستگاه سمی تریلر 1401/08/03 1401/08/10
5773934 مناقصه اجاره سوله چند منظوره بلوار کشاورز به بخش خصوصی در قبال تجهیز و بازسازی جهت استفاده ورزشی 1401/07/19 1401/07/19
5769418 مناقصه اجرای پروژه خرید رنگ ( سرد و دو جزئی ) و اجرای خط کشی شریان های اصلی شهر 1401/07/18 1401/07/18
5761889 مناقصه واگذاری اجرای پروژه خرید و نصب دو عدد برج نوری 30 متری 1401/07/16 1401/07/16
5758148 مناقصه اجاره سوله چند منظوره بلوار کشاورز به بخش خصوصی در قبال تجهیز و بازسازی جهت استفاده ورزشی 1401/07/12 1401/07/19
صفحه 1 از 47