مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین بخشی از نیروی انسانی 1397/12/13 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات شهر به بخش خصوصیA-واگذاری بخشی از خدمات شهر به بخش خصوصی B 1397/12/06 رجوع به آگهی
تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای شهرداری توسط بخش خصوصی 1397/12/05 رجوع به آگهی
اجرای پروژه احداث دیوار بیمارستان 1397/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات شهر به بخش خصوصیA-واگذاری بخشی از خدمات شهر به بخش خصوصی B 1397/11/29 رجوع به آگهی
اجرای پروژه احداث دیوار بیمارستان 1397/11/28 رجوع به آگهی
اجرای پروژه ی خرید و پخش آسفالت ماشینی 1397/11/23 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری سد معبر 1397/11/17 رجوع به آگهی
اجرای پروژه ی خرید و پخش آسفالت ماشینی 1397/11/16 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات شهر به بخش خصوصی - تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای شهرداری توسط ب... 1397/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 49