کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396397 مناقصه اجرای پروژه تخریب و بازسازی جداول سطح شهر استان تهران 1402/09/12 1402/09/19
7395280 مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری معابر جدید الاحداث معابر سطح شهر استان تهران 1402/09/12 1402/09/13
7392653 مناقصه پروژه تکمیل سکله ورزشی پارک استان تهران 1402/09/11 رجوع به آگهی
7392624 مناقصه پروژه محوطه سازی آرامستان استان تهران 1402/09/11 1402/09/09
7387558 مناقصه بیمه درمان (تکمیلی) پرسنل استان تهران 1402/09/09 1402/09/16
7387453 مناقصه پروژه تکمیل سوله ورزشی استان تهران 1402/09/09 1402/09/09
7380962 مناقصه پروژه پیاده روسازی حدفاصل سیتی سنتر استان تهران 1402/09/07 1402/09/07
7371816 مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری معابر جدیدالاحداث سطح شهر استان تهران 1402/09/05 1402/09/13
7367486 مناقصه پروژه محوطه سازی آرامستان استان تهران 1402/09/04 1402/09/09
7364119 مناقصه پروژه تکمیل سوله ورزشی استان تهران 1402/09/02 1402/09/09
7363703 مناقصه فراخوان احداث بال شرقی ساختمان استان تهران 1402/09/02 1402/09/02
7356969 مناقصه خرید مخزن زباله مکانیزه 770 لیتری استان تهران 1402/08/30 1402/08/29
7356116 مناقصه پروژه پیاده روسازی استان تهران 1402/08/30 1402/09/07
7310071 مناقصه فراخوان احداث بال شرقی ساختمان استان تهران 1402/08/25 1402/09/02
7303083 مناقصه خرید مخزن زباله مکانیزه 770 لیتری استان تهران 1402/08/23 1402/08/29
7279476 مناقصه پروژه جابجایی و احداث شبکه برق استان تهران 1402/08/16 1402/07/25
7272790 مناقصه تامین نیروی انسانی استان تهران 1402/08/15 1402/08/14
7257560 مناقصه احداث بال شرقی ساختمان مرکزی شهرداری استان تهران 1402/08/10 1402/08/10
7250976 مناقصه پروژه جابجایی و احداث شبکه برق استان تهران 1402/08/08 1402/07/25
7248250 مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز به بخش خصوصی استان تهران 1402/08/08 1402/08/14
صفحه 1 از 53