مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات تخریب و بازسازی جداول فرسوده سطح شهر 1400/11/01 1400/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه تخریب و بازسازی جداول فرسوده سطح شهر 1400/10/30 1400/11/07
مناقصه واگذاری احداث و تاسیس مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت به همراه معاینه چشمی خودروهای گاز سوز 1400/10/29 1400/10/29
مناقصه واگذاری احداث و تاسیس مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و موتور سیکلت به همراه معاینه چشمی خودروهای گاز سوز 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه پروژه طرح و احداث پست برق ساختمان 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه انجام بیمه تکمیلی درمان کارکنان شهرداری 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه (تهیه و تحویل آسفالت معابر در محل طرح B) 1400/10/15 1400/10/15
مناقصه بیمه تکمیلی درمان 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه انجام بیمه تکمیلی درمان کارکنان 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه تهیه و تحویل آسفالت معابر در محل طرح B 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه تهیه و تحویل آسفالت معابر در محل طرح B 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه اجاره جایگاه های CNG 1400/10/04 1400/10/04
مناقصه واگذاری اجرای پروژه تراش و پخش آسفالت معابر 1400/10/02 1400/09/30
مناقصه لکه گیری معبر سطح شهر 1400/10/01 1400/09/28
مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان 1400/09/30 1400/09/27
مناقصه اجاره بهره برداری و نگهداری از جایگاههای CNG 1400/09/28 1400/10/04
مناقصه خرید مخلوط و مصالح سنگی 1400/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای پروژه تراش و پخش آسفالت معابر سطح شهر 1400/09/25 1400/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تراش و پخش آسفالت معابر سطح شهرA 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه - لکه گیری معبر سطح شهر طرح A 1400/09/24 1400/09/28
صفحه 1 از 42