مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 15000 تن سنگ آهن هماتیت 1398/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید برق 1398/08/14 رجوع به آگهی
تامین برق مورد نیاز شرکت 1398/08/01 رجوع به آگهی
- استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه حدود 620.000 تن سنگ آهک و حدود 350.000 تن خاک رس 1398/07/25 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه حدود 620.000 تن سنگ آهک و حدود 350.000 تن خاک رس 1398/07/14 رجوع به آگهی
آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه حدود 350،000 تن خاک رس 1398/07/14 رجوع به آگهی
آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه حدود 620،000 تن سنگ آهک 1398/07/14 رجوع به آگهی
آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه حدود 620،000 تن سنگ آهک 1398/07/01 رجوع به آگهی
آماده سازی، استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه حدود 350،000 تن خاک رس 1398/07/01 رجوع به آگهی
انجام کلیه موارد نسوزکاری 1398/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21