مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل پروژه 528 واحدی 1397/11/28 1397/12/02
تکمیل پروژه 528 واحدی 1397/11/27 1397/12/02
واگذاری بهسازی راه روستایی ـ تکمیل بهسازی راه روستایی 1397/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری بهسازی راه روستایی و تکمیل بهسازی راه روستایی و ... 1397/10/26 1397/10/30
واگذاری زمین خود به منظور مشارکت در ساخت 1397/09/10 1397/09/12
واگذاری زمین به منظور مشارکت در ساخت 1397/09/07 1397/09/12
احداث ساختمان تجاری و خدماتی به صورت مشارکتی 1397/09/07 رجوع به آگهی
بهسازی محور-بهسازی و آسفالت محور-بهسازی راه روستایی و ... 1397/08/27 1397/09/01
احداث خانه محله - ایجاد روشنایی و تقویت شبکه برق - ساماندهی مسیل - توسعه شبکه ایران 1397/08/26 رجوع به آگهی
بهسازی محور و بهسازی و آسفالت محور و ... 1397/08/26 1397/09/01
صفحه 1 از 34