مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پیاده راه 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه تکمیل ساختمان اداری 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجتمع فرهنگی مذهبی 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه احداث پیاده راه - تکمیل ساختمان اداری - تکمیل مجتمع فرهنگی و مذهبی 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه پروژه تکمیل بازارچه محلی - پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی - پروژه احداث پل عابر گذر 1400/09/27 1400/10/01
مناقصه پروژه احداث پل عابر 1400/09/27 1400/10/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه آتش نشانی رشدیه 1400/09/27 1400/10/01
مناقصه پروژه احداث پل عابر 1400/09/27 1400/10/01
مناقصه تکمیل بازارچه محلی 1400/09/27 1400/10/01
مناقصه اجرای پروژه خدمات تزافیکی (اجرای تجهیزات ترافیکی ،تابلو اسامی معابر ، سرعتکاه و ...) 1400/06/31 1400/07/07
مناقصه اجرای پروژه خدمات ترافیکی (اجرای تجهیزات ترافیکی، تابلو اسامی معابر، سرعتگاه و...) 1400/06/31 1400/07/07
مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی پروژه تهیه و اجرای آسفالت و لکه گیری در معابر 1400/06/27 1400/06/30
مناقصه تهیه و اجرای آسفالت و لکه گیری در معابر 1400/06/27 1400/06/30
مناقصه پروژه تهیه و اجرای آسفالت و لکه گیری در معابر 1400/06/27 1400/06/30
مناقصه پروژه تهیه و اجرای آسفالت و لکه گیری در معابر 1400/06/27 1400/06/30
مناقصه تهیه ، اجرا و تعمیرات نرده گذاری -اجرای اصلاحات هندسی 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه ، اجرا و تعمیرات نرده گذاری 1400/03/26 1400/04/03
مناقصه اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد و رنگ آمیزی علایم ترافیکی 1400/03/26 1400/04/03
مناقصه اصلاحات هندسی مورد نیاز برابر مصوبات شورای ترافیک در معابر سطح منطقه 1400/03/26 1400/04/03
مناقصه آسفالت تراشی، خاکبرداری، زیرسازی و اجرای دو لایه آسفالت بیندر و یک لایه توپکا در اتوبان- آسفالت اساسی - اجرای آسفالت در معابر - درزگیری در اتوبان - تعمیر و بهسازی شبکه آب خام 1400/03/19 1400/03/26
صفحه 1 از 12