مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه های توسعه و احداث و بازسازی و بهینه سازی 1392/04/20 1392/04/22
خرید 5000 دستگاه کنتور سه فاز مستقیم، 2500 دستگاه کنتور سه فاز 1392/04/12 1392/04/17
خرید 5000 دستگاه کنتور سه فاز مستقیم، 2500 دستگاه کنتور سه فاز غیر مستقیم 1392/04/11 1392/04/17
واگذاری عملیات برق رسانی به طرح های مسکن 1392/04/09 1392/04/12
واگذاری عملیات برق رسانی به طرح های مسکن 1392/04/08 1392/04/12
واگذاری سیستم یکپارچه مشترکین شامل فروش انشعاب و انرژی و خدمات پس از فروش تقسیط هزینه 1392/04/02 1392/04/08
واگذاری سیستم یکپارچه مشترکین شامل فروش انشعاب و انرژی و خدمات پس از فروش تقسیط هزینه 1392/04/01 1392/04/08
واگذاری اجرای پروژه های توسعه و احداث و بازسازی و بهینه سازی در مناطق تحت پوشش 1392/03/26 1392/03/29
واگذاری اجرای پروژه های توسعه و احداث و بازسازی و بهینه سازی در مناطق تحت پوشش 1392/03/25 1392/03/29
تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز کنترل، اداره پیگیری و سامانه های فوریتهای 1392/03/22 1392/03/27
صفحه 100 از 115