مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای سرویس و نگهداری و بهره بهرداری شبکه های توزیع برق و روشنایی 1393/05/12 1393/05/18
واگذاری نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق 1393/05/12 1393/05/19
واگذاری اجرای عملیات و نگهداری شبکه های توزیع برق و روشنایی معابر 1393/05/11 1393/05/18
واگذاری سرویس و نگهداری و بهره بهرداری شبکه های توزیع برق و روشنایی معابر 1393/05/11 1393/05/18
واگذاری عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق 1393/05/05 1393/05/13
تامین 290 نفر نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری، آبدارخانه و تنظیف، باغبانی ، برقکار، ... 1393/05/05 1393/05/13
برونسپاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه ، فروش انرژی (بیلینگ )، بازرسی و تست لوازم اندازه گیری 1393/05/05 1393/05/13
واگذاری برونسپاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه مشترکین شامل فروش انشعاب و انرژی 1393/05/04 1393/05/13
واگذاری عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق به منظور تامین برق 1393/05/04 1393/05/13
تامین 290 نفر نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری، آبدارخانه و تنظیف، باغبانی ، برقکار، ... 1393/05/04 1393/05/13
صفحه 105 از 135