مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی شبکه های برق 20 کیلوولت 1398/05/07 رجوع به آگهی
انجام عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق به منظور تامین برق متقاضیان و... 1398/05/07 1398/05/13
انجام عملیات توسعه، احداث، اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق به منظور تامین برق متقاضیان و... 1398/05/06 1398/05/13
انجام عملیات رینگ و مانور و بهینه سازی شبکه های برق 20 کیلوولت 1398/05/06 رجوع به آگهی
خرید 30.000 دستگاه کنتور الکترونیکی تکفاز و 6.000 عدد قاب مربوطه 1398/05/02 1398/05/07
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری تجمیع بهره برداری شامل حوادث، تعمیرات شبکه، روشنایی معابر، بازدید و... 1398/05/01 1398/05/07
خرید کنتور و قاب مربوطه - خرید تجهیزات شامل کنسول و بازویی چراغ - خرید انواع کابل - خرید تجهیزات شام... 1398/05/01 رجوع به آگهی
خرید کنتور و قاب مربوطه ـ خرید تجهیزات شامل کنسول و بازویی چراغ ـ خرید انواع کابل ـ خرید تجهیزات شام... 1398/04/31 رجوع به آگهی
ساخت سالن رصدخانه 1398/04/31 رجوع به آگهی
تهیه تجهیزات جهت فعال سازی فیبر نوری صنعت برق 1398/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 106