مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ایجاد روشنایی معابر مسکن مهر ـ تامین برق مسکن مهر ـ و.... 1398/10/05 1398/10/11
خرید انواع تابلوی فشار ضعیف و دستگاه کلید کل 1398/10/05 رجوع به آگهی
ارزیابی مشاورانی که در رشته توزیع نیروی برق و حداقل پایه 3 مشاوره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ک... 1398/10/04 1398/10/07
خرید اقلام مورد نیاز روشنایی 1398/10/03 رجوع به آگهی
خرید اقلام مورد نیاز روشنایی معابر - اجرای طرح های تبدیل شبکه مسی 20 کیلوولت به سیم روکش دار - خ... 1398/09/30 رجوع به آگهی
خرید اقلام مورد نیاز روشنایی معابر - اجرای طرح های تبدیل شبکه مسی 20 کیلوولت به سیم روکش دار - خرید... 1398/09/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی پروژه های توزیع نیروی برق 1398/09/26 رجوع به آگهی
انجام خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی پروژه های توزیع نیروی برق 1398/09/25 رجوع به آگهی
برونسپاری انجام فعالیت های خدمات مشترکین در بخش های فروش انشعاب، فروش انرژی، وصول مطالبات، تست، نصب... 1398/09/24 رجوع به آگهی
برونسپاری انجام فعالیت های خدمات مشترکین در بخش های فروش انشعاب، فروش انرژی، وصول مطالبات، تست، نصب... 1398/09/23 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 115