مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین 276نفر نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری ، آبدارخانه و تنظیف، باغبانی.... 1392/05/21 1392/05/26
تامین 276نفر نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری ، آبدارخانه و تنظیف، باغبانی ... 1392/05/20 1392/05/26
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات تعمیرات و بهره برداری شبکه های توزیع برق 1392/05/14 1392/05/20
- فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران در رشته نیرو 1392/05/13 1392/05/20
اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت 1392/05/09 1392/05/14
عملیات تامین برق مسکن 1392/05/09 1392/05/14
ارائه خدمات مهندسی مشاور جهت طراحی شبکه های برق 1392/05/09 1392/05/14
تامین برق مسکن 1392/05/07 1392/05/14
فراخوان ارزیابی کیفی مشاور جهت طراحی شبکه های برق 1392/05/07 1392/05/14
واگذاری اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت با استفاده از سیم روکشدار 1392/05/07 1392/05/14
صفحه 97 از 114