مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سیستم یکپارچه مشترکین شامل فروش انشعاب و انرژی و خدمات پس از فروش تقسیط هزینه 1392/04/02 1392/04/08
واگذاری سیستم یکپارچه مشترکین شامل فروش انشعاب و انرژی و خدمات پس از فروش تقسیط هزینه 1392/04/01 1392/04/08
واگذاری اجرای پروژه های توسعه و احداث و بازسازی و بهینه سازی در مناطق تحت پوشش 1392/03/26 1392/03/29
واگذاری اجرای پروژه های توسعه و احداث و بازسازی و بهینه سازی در مناطق تحت پوشش 1392/03/25 1392/03/29
تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز کنترل، اداره پیگیری و سامانه های فوریتهای 1392/03/22 1392/03/27
تامین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز کنترل، اداره پیگیری و سامانه های فوریتهای برق 1392/03/21 1392/03/27
خرید 80.000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی چند تعرفه و 20.000 قاب کنتور تکفاز 1392/03/08 1392/03/13
خرید 80.000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی چند تعرفه و 20.000 قاب کنتور تکفاز 1392/03/07 1392/03/13
واگذاری عملیات برق رسانی به مسکن 1392/02/31 1392/03/05
واگذاری برونسپاری پروژه های جابجایی شبکه فشار متوسط در محدوده منطقه 1392/02/31 1392/03/05
صفحه 98 از 113