مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای طرح تامین برق مسکن مهر 1391/11/18 1391/11/24
واگذاری اجرای طرح تامین برق مسکن 1391/11/18 1391/11/24
واگذاری اجرای طرح تامین برق مسکن مهر 1391/11/18 1391/11/24
واگذاری اجرای طرح تامین برق مسکن 1391/11/18 1391/11/24
واگذاری اجرای طرح تامین برق مسکن 1391/11/18 1391/11/24
واگذاری ارائه کلیه خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه شبکه داده ها (lan , wan) اسکادا 1391/11/17 1391/11/21
واگذاری ارائه کلیه خدمات پشتیبانی، نگهداری و توسعه شبکه داده ها (lan , wan) اسکادا 1391/11/16 1391/11/21
واگذاری اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1391/11/02 1391/11/05
واگذاری اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق 1391/11/01 1391/11/05
فراخوان یابی کیفی پیمانکاران در امر برونسپاری عملیات برداشت اطلاعات مشترکین و تصحیح اطلاعات 1391/10/26 1391/10/30
صفحه 99 از 108