مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین شافت های ck45 و پلیمری 1398/10/07 رجوع به آگهی
تامین ترانس های جریان و ولتاژ 1398/10/04 رجوع به آگهی
خدمات طراحی، تهیه و اجرای پل روگذر، 2 دهنه کالورت و تکمیل جاده و کانالهای جمع آوری آبهای سطحی منطقه... 1398/09/27 رجوع به آگهی
خدمات طراحی, تهیه و احداث رستوران, نمازخانه و اداری 1398/09/26 رجوع به آگهی
خدمات طراحی، تهیه و اجرای روگذر، 2 دهنه کالورت و تکمیل جاده و کانالهای جمع آوری آبهای سطحی منطقه ان... 1398/09/16 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی این کارخانه 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات جرثقیل مورد نیاز این کارخانه 1398/09/13 رجوع به آگهی
خدمات طراحی، تهیه و احداث رستوران، نمازخانه و اداری سایت احیاء شماره یک به صورت epc 1398/09/13 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات جرثقیل مورد نیاز این کارخانه 1398/08/29 رجوع به آگهی
انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی این کارخانه طبق ضوابط خود 1398/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4