مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین مواد شیمیایی مورد نیاز جهت پروژه 10 حلقه چاه میدان نفتی 1399/07/13 رجوع به آگهی
مناقصه تامین پوشش بیمه 1395/10/22 1395/11/13
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت دکلهای تعمیراتی 1395/10/19 1395/11/06
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات فنی چاهها مدیریت عملیات شرکت پیرا حفاری 1395/10/19 1395/11/06
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت عملیات لوله مغزی سیار، پمپهای ویژه و تعمیرات مدیریت عملیات 1395/10/16 1395/11/06
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت دکلهای تعمیراتی 1395/10/15 1395/11/06
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت خدمات فنی چاهها مدیریت عملیات شرکت 1395/10/15 1395/11/06
مناقصه تامین نیروی انسانی جهت عملیات لوله مغزی سیار، پمپهای ویژه و تعمیرات 1395/10/14 1395/11/06
مناقصه بهسازی سوله تعمیرات شیرآلات سرچاهی 1395/09/01 1395/10/07
مناقصه تعمیر و بازسازی سوله مربوط به بخش عملیات لوله 1395/08/29 1395/10/07
مناقصه تعمیر و بازسازی سوله 1395/08/26 1395/10/07
مناقصه بهسازی سوله 1395/08/26 1395/10/07
مناقصه تامین دو دستگاه دیزل ژنراتور 1395/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین دو دستگاه دیزل ژنراتور 1395/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا، یک وعده پس شام و خدمات اتاقداری 1395/07/28 1395/09/24
مناقصه تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا، یک وعده پس شام و خدمات اتاقداری 1395/07/26 1395/09/24
مناقصه تامین DERRICK EXTNDING HYDRAUYLIC CYLINDER 1395/07/05 رجوع به آگهی
مناقصه تامین DERRICK EXTNDING HYDRAUYLIC CYLINDER 1395/07/05 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی 1395/06/06 1395/06/31
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی و ... 1395/06/03 1395/06/31
صفحه 1 از 10