مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه و تحویل روکش تخت و صندلی مورد استفاده در قطارهای مسافری 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه راهبری و تعمیرات ۵ رام قطار با سازمان واگن های دو طبقه اتوبوسی ۱۰۸ نفره در مسیرها 1400/10/19 1400/10/27
مناقصه راهبری و تعمیرات 6 رام قطار 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شست وشوی ملحفه، شست وشو و جرمگیری بدنه بیرونی، نظافت داخلی و تخلیه مخازن سپتیک قطارهای مسافری 1400/10/09 1400/10/20
مناقصه واگذاری راهبری و تعمیرات 8 رام قطار با سازمان واگن های 36 نفره البرز، 40 نفر غزال و رستوران در مسیرهای مختلف ریلی 1400/10/06 1400/10/18
مناقصه انجام خدمات نظافت 1400/10/04 1400/10/14
مناقصه تهیه و تحویل 472 دست کت و شلوار ،40 عدد جلیقه و 719 ثوب شلوار برای روسا و مهمانداران قطارها، ترن ست رانان و کارکنان حفاظت فیزیکی 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه پیراهن مردانه 1400/09/28 1400/10/06
مناقصه راهبری و تعمیرات 12 رام قطار 1400/09/17 1400/09/27
مناقصه راهبری و تعمیرات 6 رام قطار با سازمان واگن های 32 نفره سیمرغ -سبز و نوین و 36 نفره نوین و رستوران در مسیرهای مختلف ریلی 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه بازدید، سرویس، نگهداری و تعمیرات موتورخانه ها 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه شست و شو و لکه بری -بسته بندی و تحویل منسوجات قطارها در ایستگاه 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تأمین، حمل و توزیع اقلام پذیرایی، بهداشتی و تجهیزی قطارها 1400/09/04 1400/09/13
مناقصه واگذاری راهبری و ارائه خدمات مسافری و انجام تعمیرات جاری 1400/09/01 1400/09/10
مناقصه چارتر قطارهای گردشگری شمال و واگذاری آن به بهره بردار 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تحویل 1406 ثوب پیراهن مردانه 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و تحویل کت و شلوار، جلیقه و شلوار برای روسا، مهمانداران و مامورین قطارها 1400/08/08 1400/08/17
مناقصه بازسازی سیستم تهویه واگن 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه واگذاری تهیه و تحویل تعداد دویست و پنجاه هزار پرس غذا برای مسافرین و مامورین قطارهای مسافری در ایستگاه 1400/07/27 1400/08/05
صفحه 1 از 24