مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تعداد 70.000 عدد کفش ترمز کامپوزیت 1399/11/16 1399/11/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات 23 رام ریل باس 4 سالنه تحت مالکیت راه آهن ج .ا.ا 1399/01/18 1399/01/27
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 150.000 عدد کفشک ترمز چدنی گریدP10 1399/01/18 1399/01/27
مناقصه تعمیرات 23 رام ریل باس 4 سالنه 1399/01/17 1399/01/27
مناقصه خرید کفشک ترمز کامپوزیت 1398/11/30 1398/12/06
مناقصه خرید تعداد ۶۰۰۰ عدد لوله هوای کنوری و ۵۰۰۰ عدد لوله هوای روسی 1398/11/02 1398/11/08
مناقصه خرید تعداد 100 جفت قورباغه RERAILMENT R60 1398/10/04 1398/10/15
مناقصه خرید تعداد 120.000 عدد کفشک ترمز چدنی گرید P10 1398/09/16 1398/09/23
مناقصه خرید تعداد 100،000 عد کفشک ترمز کامپوزیت 1398/09/16 1398/09/23
مناقصه خرید تعداد ۶۰۰۰ عدد لوله هوای کنوری و ۵۰۰۰ عدد لوله هوای روسی (مجموعه کامل ) 1398/08/19 1398/08/27
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 6000 عدد لوله هوای کنوری و5000 عدد لوله هوای روسی با سرپنجه و ته پنجه (مجموعه کامل لوله هوای ترمز واگنهای باری نوع کنو 1398/08/18 1398/08/27
مناقصه خرید تعداد 80.000 عدد شمشیرک 1398/07/22 1398/07/29
مناقصه ساخت نصب و راه اندازی تعداد 5 دستگاه کمپرسور هوای فشرده 1398/04/13 1398/04/19
مناقصه تامین تعداد 20.000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی 725LSD1 1398/02/23 1398/03/01
مناقصه ساخت تعداد 90.000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی نوع K با ضریب اصطکاک متوسط 1398/02/19 1398/02/28
مناقصه ساخت تعداد 120.000 عدد کفشک ترمز چدنی گرید P10 1398/01/26 1398/02/02
مناقصه واگذاری بهسازی و نوسازی فاز 2 کارخانجات تعمیرات اساسی واگن ایستگاه راه آهن بندر 1397/10/04 1397/10/08
مناقصه واگذاری بهسازی و نوسازی فاز 2 کارخانجات 1397/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 5 قلم قطعات بوژی 100-18 روسی 1397/09/11 1397/09/21
مناقصه تامین تعداد 50.000 عدد کفشک ترمز چدنی گرید P10 1397/08/26 1397/09/05
صفحه 1 از 10