مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات دریافت، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا 1398/02/28 رجوع به آگهی
اجرای عملیات دریافت، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل خودروهای تولیدی 1398/02/18 رجوع به آگهی
تامین دو دستگاه کامیون با کاربری آتش نشانی به همراه تجهیزات و متعلقات کامل عملیاتی ( به صورت CBU ) 1398/02/18 رجوع به آگهی
تامین اقلام چرمی (شامل دستکش و پیشبند) 1398/02/18 رجوع به آگهی
تامین اقلام چرمی دستکش ساق کوتاه چرمی , دستکش کف دوبل چرمی, پیش بند چرمی - دستکش نیترلی رابر- کامیو... 1398/02/17 رجوع به آگهی
تامین و خرید اقلام مایع ترمز DOT - پارچه تنظیف - سیم جوش CO2 بشکه ای - سیم جوش CO2 قرقره ای - دستمال... 1398/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات دریافت، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل خودروهای تولیدی گروه 1398/02/11 رجوع به آگهی
اجرای عملیات ساختمانی دستمزدی (بدون مصالح) در محل کارخانه خود و همچنین سایت های وابسته 1398/02/10 رجوع به آگهی
اجرای عملیات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت در مسیرهای استان 1398/02/10 رجوع به آگهی
اجرای عملیات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت 1398/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 80