مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری فضای سبز 1394/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه CNG خود را به صورت مزایده 1394/11/15 1394/11/24
واگذاری جایگاه CNG خود را به صورت 1394/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری و... 1394/06/25 رجوع به آگهی
عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری ،رفت و روب خیابان ها و معابر عمومی 1394/06/18 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز 1393/12/18 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز 1393/12/06 1393/12/16
واگذاری عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله ها 1393/06/25 1393/07/03
واگذاری عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری ،رفت و روب خیابان ها و معابر ... 1393/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری بخش فضای سبز 1392/11/27 1392/12/06
صفحه 2 از 3