کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7403555 مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت استان تهران 1402/09/14 1402/09/18
7358106 مناقصه پروانه کار ساخت سایبان و اجرای لوله کشی و تجهیزات روشنایی ضد انفجار و نصب میتر بر روی الکتروپمپ های نفت استان تهران 1402/08/30 1402/08/30
7353317 مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری جایگاههای شرکتی عرضه بنزین معمولی استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7346149 مناقصه پروانه کار ساخت سایبان و اجرای لوله کشی و تجهیزات روشنایی ضد انفجارو نصب میتر بر روی الکتروپمپ های نفت کوره خط ورودی سکوی استان تهران 1402/08/28 1402/08/30
7305832 مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور بهره برداری ، نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تصفیه خانه استان تهران 1402/08/24 1402/08/25
7291534 مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور بهره برداری ، نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تصفیه خانه استان تهران 1402/08/21 1402/08/25
7264865 مناقصه پروانه کار تهیه و نصب 2 دستگاه باسکول جاده ای تمام الکترونیک از نوع بتن پیش ساخته مجهز به دوربین پلاک خواه و چراغ راهنما استان تهران 1402/08/13 1402/08/13
7251146 مناقصه پروانه کار تهیه و نصب 2 دستگاه باسکول جاده ای تمام الکترونیک استان تهران 1402/08/08 1402/08/13
7251122 مناقصه پروانه کار تهیه و نصب 2 دستگاه باسکول جاده ای تمام الکترونیک از نوع بتن پیش ساخته مجهز به دوربین پلاک خواه و چراغ راهنما در انبار نفت ری استان تهران 1402/08/08 1402/08/12
7203714 مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت استان تهران 1402/07/25 1402/07/29
7201108 مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت استان تهران 1402/07/24 1402/07/29
7199987 مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت استان تهران 1402/07/24 1402/07/29
7195457 مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری جایگاههای شرکتی عرضه بنزین معمولی و سوپر منطقه استان تهران 1402/07/23 1402/07/23
7170857 مناقصه واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری جایگاههای شرکتی عرضه بنزین معمولی و سوپر منطقه استان تهران 1402/07/18 1402/07/23
7109838 مناقصه پروانه کار تهیه و نصب 2 دستگاه باسکول جاده ای تمام الکترونیک از نوع بتن پیش ساخته مجهز به دوربین پلاک خواه و چراغ راهنما استان تهران 1402/07/08 1402/07/10
7106681 مناقصه پروانه کار تهیه و اجرای آسفالت در خیابانهای محوطه مخازن انبار استان تهران 1402/07/08 1402/07/15
7071040 مناقصه پروانه کار تهیه و نصب 2 دستگاه باسکول جاده ای تمام الکترونیک از نوع بتن پیش ساخته مجهز به دوربین پلاک خواه و چراغ راهنما استان تهران 1402/07/03 1402/07/10
7071015 مناقصه پروانه کار تهیه و اجرای آسفالت در خیابان های محوطه مخازن انبار نفت استان تهران 1402/07/03 1402/07/15
7063458 مناقصه پروانه کار ساخت رمپ بتنی مخازن استان تهران 1402/06/29 1402/07/08
7060517 مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری استان تهران 1402/06/29 1402/07/03
صفحه 1 از 56