مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985837 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده های نفتی سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه 1401/09/06 1401/09/10
5985478 مناقصه پروانه کار تعویض چراغ های تاورهای روشنایی با چراغ LED 1401/09/06 1401/09/10
5985382 مناقصه پروانه کار تعمیرات اساسی و استاندارد سازی مخزن 1401/09/06 1401/09/06
5969146 مناقصه پروانه کار تعویض چراغ های تاورهای روشنایی با چراغ LED 1401/08/30 1401/09/10
5966602 مناقصه پروانه کار تعویض چراغ های تاورهای روشنایی با چراغ LED 1401/08/30 1401/09/10
5966564 مناقصه پروانه کار تعمیرات اساسی و استاندارد سازی مخزن 1401/08/30 1401/09/06
5900946 مناقصه تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت 1401/08/10 1401/08/11
5866306 مناقصه پروانه کار تعمیرات اساسی استاندارد سازی مخزن 1401/08/05 1401/08/07
5862074 مناقصه تأمین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت 1401/08/04 1401/08/11
5836516 مناقصه پروانه کار تعمیرات اساسی استاندارد سازی مخزن 1401/07/30 1401/08/07
5727248 مناقصه پروانه کار تعمیرات اساسی موتورخانه ساختمان 1401/07/06 1401/07/07
5714920 مناقصه پروانه کار تعمیرات اساسی موتورخانه ساختمان 1401/06/30 1401/07/07
5714101 مناقصه واگذاری تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت 1401/06/30 1401/07/21
5709169 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی lمناقصه عمومی خدمات پاسخگوئی سامانه یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتریان 1401/06/28 1401/07/09
5692834 مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور یکساله انبار نفت - واگذاری حجمی زمانی اداره امور یکساله بهره برداری نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تصفیه خانه 1401/06/27 1401/06/28
5677942 مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور یکساله انبار نفت - واگذاری حجمی زمانی اداره امور یکساله بهره برداری نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تصفیه خانه 1401/06/21 1401/06/28
5662770 مناقصه پروانه کار لایروبی مخزن نفت سفید در انبار 1401/06/15 1401/06/16
5659783 مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری نقلیه 1401/06/15 1401/06/14
5654508 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید7دستگاه HSM-externalطی تقاضای dsd-98399-tr 1401/06/13 1401/06/21
5649160 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10000عدد بشکه 220لیتری جهت مظروف سازی بنزین100LL 1401/06/12 1401/06/21
صفحه 1 از 51