مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/02/17 1398/02/21
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/02/17 1398/02/21
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار 1398/02/16 1398/02/21
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت 1398/02/12 1398/02/21
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1398/02/12 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار 1398/02/11 1398/02/21
واگذاری امور دفتری، تنظیفات، آبدارخانه، نگهداشت فضای سبز و خدمات فنی پشتیبانی ستاد منطقه ونواحی تابع... 1397/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکت عرضه بنزین معمولی و سوپر 1397/09/25 1397/09/28
واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکت عرضه بنزین معمولی و سوپر 1397/09/21 1397/09/28
واگذاری امور دفتری، تنظیفات، آبدارخانه، نگهداشت فضای سبز و خدمات فنی پشتیبانی ستاد 1397/09/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 59