مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور دفتری، تنظیفات، آبدارخانه، نگهداشت فضای سبز و خدمات فنی پشتیبانی ستاد منطقه ونواحی تابع... 1397/09/25 رجوع به آگهی
واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکت عرضه بنزین معمولی و سوپر 1397/09/25 1397/09/28
واگذاری اداره امور عملیات و بهره برداری تعدادی از جایگاه های شرکت عرضه بنزین معمولی و سوپر 1397/09/21 1397/09/28
واگذاری امور دفتری، تنظیفات، آبدارخانه، نگهداشت فضای سبز و خدمات فنی پشتیبانی ستاد 1397/09/21 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت و تنظیفات، آبدارخانه ها و فضای سبز تاسیسات گاز مایع 1397/09/17 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت و تنظیفات، آبدارخانه ها و فضای سبز تاسیسات گاز مایع 1397/09/12 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان انبارهای نفت 1397/09/11 رجوع به آگهی
تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان انبارهای نفت 1397/09/07 1397/09/12
واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت 1397/08/01 1397/08/06
استفاده از خدمات بخش خصوصی در بخش مهندسی فرآورده ها 1397/07/29 1397/08/02
صفحه 1 از 59