مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی شماره:98.15_ احداث دیوارکشی و بخش ساختمانی پست230/132 کیلوولت اختیارآباد 1398/06/16 1398/06/23
اجرای عملیات ساختمانی پست 20/132/230 کیلوولت 1398/06/12 1398/06/23
طراحی, تامین, ساخت, نصب, آزمایش و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ-بصورت کلید در دست طرح و ساخت EPC 1398/06/09 1398/06/14
طراحی، تامین، ساخت، نصب، آزمایش و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ منطقه ای(SEAOC ) و فوق توزیع کرمان (kr... 1398/06/06 رجوع به آگهی
طراحی، تامین، ساخت، نصب، آزمایش و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ منطقه ای (krdc) بصورت کلید در دست 1398/06/05 رجوع به آگهی
انجام عملیات اصلاح میمیک دیاگرام و تعویض تابلوهای کنترل پست 230/132/20 1398/05/16 رجوع به آگهی
انجام عملیات اصلاح میمیک دیاگرام و تعویض تابلوهای کنترل پست 230/132/20 کیلوولت 1398/05/15 رجوع به آگهی
خرید تله موج و واحدهای تطبیق امپدانس باقیمانده و تکمیلی پست 400/132/20 کیلوولت 1398/05/13 1398/05/17
خرید تله موج و واحدهای تطبیق امپدانس باقیمانده و تکمیلی پست 400/132/20 کیلو ولت و فاز دوم توسعه پست... 1398/05/12 1398/05/17
خرید تله موج و واحدهای تطبیق امپدانس باقیمانده و تکمیلی پست 400/132/20 کیلو ولت 1398/05/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 72