مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره:98/113 انجام خدمات بهره برداری از... 1398/11/08 1398/11/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای 98.79_خرید و دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/132 کیلوولت 50 مگاولت آمپرو دو دس... 1398/10/17 1398/10/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای 98.79_خرید و دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/132 کیلوولت 50 مگاولت آمپرو دو دس... 1398/10/17 1398/10/19
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تجدید شماره :98/80اجرای عملیات ساختمانی پستهای فوق توزیع 20/132ک... 1398/10/11 1398/10/15
دوبل کردن جمپر خطوط 230 کیلوولت دو مداره 1398/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه شماره :98/94 دوبل کردن جمپر خطوط 230 کیلو ولت دومداره عنبرآباد-مثلثی 1398/10/02 1398/10/05
واگذاری دوبل کردن جمپر خطوط 230 کیلوولت دو مداره 1398/10/01 1398/10/05
خرید برقگیر های 230 و 132 کیلوولت و شمارنده برقگیر پست 1398/09/28 1398/10/03
خرید برقگیر های 230 و 132 کیلوولت و شمارنده برقگیر پست 1398/09/26 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی تجدید98.15_ اجرای عملیات ساختمانی پست230/132/20 کیلو ولت اختیار آباد 1398/09/16 1398/09/20
صفحه 1 از 76