کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7377494 مناقصه خرید و نصب تجهیزات سیستم حفاظت الکترونیک هوشمند، مونیتورینگ 14 پست فوق توزیع استان کرمان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7246032 مناقصه عمومی یک مرحله ای 1402.55_خرید و نصب تجهیزات سیستم حفاظت الکترونیک هوشمند ، مونیتورینگ 14پست فوق توزیع استان کرمان 1402/08/07 1402/08/14
7185626 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تجدید شماره 1402.28- اجرای عملیات افزایش امنیت پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق استان کرمان 1402/07/19 1402/07/26
7171742 مناقصه احداث کامل خط 230 کیلوولت دو مداره پست استان کرمان 1402/07/18 1402/07/26
7113348 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید 1402.30خرید 1100عدد باتری 2ولتی اسیدی 420 آمپر ساعت (تر) و 110 عدد باتری 2 ولتی اسیدی 600 آمپر ساعت (تر) استان کرمان 1402/07/09 1402/07/15
7111867 مناقصه خرید 1100 عدد باتری 2 ولتی اسیدی 420 آمپر ساعت (تر) و 110 عدد باتری 2 ولتی اسیدی 600 آمپر ساعت (تر) و.. استان کرمان 1402/07/09 1402/07/15
7055468 مناقصه تامین برقگیرهای فشار قوی 7 دستگاه پست فوق توزیع و انتقال استان کرمان 1402/06/27 1402/06/30
7032444 مناقصه اجرای عملیات ایمن سازی خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق استان کرمان 1402/06/19 1402/06/27
7025651 مناقصه اجرای عملیات ایمن سازی خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق استان کرمان 1402/06/18 1402/06/19
6966219 مناقصه اجرای عملیات افزایش امنیت پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق استان کرمان 1402/06/05 1402/06/12
6929256 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای 1402.30خرید 1100عدد باتری 2ولتی اسیدی 420 آمپر ساعت (تر) و 110 عدد باتری 2 ولتی اسیدی 600 آمپر ساعت (تر) استان کرمان 1402/05/29 1402/06/04
6929024 مناقصه خرید 110 عدد باتری 2 ولتی اسیدی 420 آمپر ساعت (تر) و 110 عدد باتری 2 ولتی اسیدی 600 آمپر ساعت (تر) بهمراه جایگاه نگهداری و اتصالات (پیچ و مهره ای) و همچنین 40 عدد باتری 12 ولتی 100 آمپر ساعت (س... استان کرمان 1402/05/29 1402/06/04
6922506 مناقصه خرید 110 عدد باتری 2 ولتی اسیدی 420 آمپر ساعت (تر) و 110 عدد باتری 2 ولتی اسیدی 600 آمپر ساعت (تر) بهمراه جایگاه نگهداری و اتصالات (پیچ و مهره ای) و همچنین 40 عدد باتری 12 ولتی 100 آمپر ساعت (س... استان کرمان 1402/05/28 1402/06/04
6848969 مناقصه تامین برقگیرهای فشار قوی 7 دستگاه پست فوق توزیع و انتقال استان کرمان 1402/05/07 1402/05/11
6848926 مناقصه اجرای عملیات ایمن سازی خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق در برابر سیلاب استان کرمان 1402/05/07 1402/05/11
6845437 مناقصه تامین برقگیرهای فشار قوی 7 دستگاه پست فوق توزیع و انتقال استان کرمان 1402/05/07 1402/05/11
6841422 مناقصه تامین برقگیرهای فشار قوی 7 دستگاه پست فوق توزیع و انتقال استان کرمان 1402/05/04 1402/05/11
6832668 مناقصه تعویض ترانسفورماتورهای قدرت و کمپکت پستهای فوق توزیع 132/20 کیلوولت و نوسازی کلیدخانه 20 کیلوولت استان کرمان 1402/05/02 1402/05/08
6832475 مناقصه تعویض ترانسفورماتورهای قدرت و کمپکت پست های فوق توزیع 20/132کیلوولت استان کرمان 1402/05/02 1402/05/08
6827561 مناقصه تجدید ارزیابی کیفی جهت تعویض برق منطقه ای کرمان ترانسفورماتورهای قدرت و کمپکت پستهای فوق توزیع 132/20 کیلوولت استان کرمان 1402/05/01 1402/05/08
صفحه 1 از 54