مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید1400.1_خرید کلید و سکسیونر132 کیلوولت 1400/10/08 1400/10/13
مناقصه خرید کلید و سکسیونر ۱۳۲ کیلوولت 1400/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات دفتری ، تایپ ، تأسیسات و چاپ و تکثیر در حوزه عملیاتی تحت پوشش شرکت 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل در سطح شهر و کلیه مناطق عملیاتی 1400/10/01 1400/10/05
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل در سطح شهر و کلیه مناطق عملیاتی 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات دفتری ، تایپ ، تأسیسات و چاپ و تکثیر 1400/09/30 1400/10/05
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات حمل و نقل در سطح شهر و کلیه مناطق عملیاتی 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل در سطح شهر و کلیه مناطق عملیاتی تحت پوشش 1400/09/29 1400/10/05
مناقصه عملیات بهسازی حصار 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه واگذاری انجام عملیات بهسازی حصار اطراف پست 1400/09/15 1400/09/22
مناقصه واگذاری انجام عملیات بهسازی حصار با دیوار بتنی مسلح 1400/09/14 1400/09/22
مناقصه خرید برج، برج بندی و اجرای سیم کشی خطوط انتقال 132 کیلوولت ارتباطی دو مداره پست 400 کیلوولت 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه خرید برج و اجرای عملیات سیمکشی خطوط 132 ارتباطی پست 1400/09/07 1400/09/11
مناقصه خرید برج، برج بندی و اجرای سیم کشی خطوط انتقال 132 کیلوولت ارتباطی دو مداره پست 400 کیلوولت جیرفت اعم از مشبک و تلسکوپی 1400/09/06 1400/09/11
مناقصه 1_خرید کلید و سکسیونر132 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی شماره :1400/76-خرید تجهیزات و احداث کامل خط 132کیلوولت منوجان 2-نودژ 1400/08/22 1400/08/25
مناقصه خرید تجهیزات و احداث کامل خط ۱۳۲ کیلوولت 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات و احداث کامل خط ۱۳۲ کیلوولت 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه سامانه نرم افزاری تعمیر و نگهداری تجهیزات شبکه 1400/08/12 1400/08/18
مناقصه تهیه سامانه نرم افزار تعمیر و نگهداری تجهیزات شبکه انتقال و فوق توزیع به صورت کاملا GISBASE 1400/08/11 1400/08/18
صفحه 1 از 47