مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5999681 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید1401.33_تامین قسمتی از تجهیزات،جایگزینی،نصب،تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل ،فیدرخانه 20 کیلوو 1401/09/09 1401/09/14
5999082 مناقصه خرید 150 بشکه روغن ترانسفورماتور قدرت (معدنی - عایقی) 1401/09/09 1401/09/16
5997999 مناقصه تامین قسمتی از تجهیزات، جایگزینی،نصب، تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل 1401/09/09 1401/09/14
5989050 مناقصه تامین قسمتی از تجهیزات، جایگزینی،نصب، تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل، فیدرخانه 20 کیلوولت و سایر تجهیزات در پست 63/20 کیلوولت 1401/09/06 1401/09/14
5976599 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید1100سلول باتری 2 ولتی 420 آمپر ساعت اسیدی تر 1401/09/02 1401/09/09
5974925 مناقصه خرید 1100 سلول باتری 2 ولتی 420 آمپر ساعت اسیدی تر 1401/09/02 1401/09/09
5972162 مناقصه خرید 1100 سلول باتری 2 ولتی 420 آمپر ساعت اسیدی تر 1401/09/01 1401/09/09
5965061 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل در سطح شهر و کلیه مناطق عملیاتی تحت پوشش 1401/08/29 1401/09/03
5949983 مناقصه خرید لوازم یدکی مورد نیاز ترانسفورماتورهای قدرت 1401/08/24 1401/08/30
5945611 مناقصه خرید لوازم یدکی مورد نیاز ترانسفورماتورهای قدرت 1401/08/23 1401/08/30
5944407 مناقصه خرید لوازم یدکی موردنیاز ترانسفورماتورهای قدرت 1401/08/23 1401/08/30
5903412 مناقصه انجام عملیات تصفیه شیمیایی 14 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 1401/08/10 1401/08/16
5862242 مناقصه خرید، نصب، اجرا، راه اندازی و آموزش سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند پیرامونی پست های برق 1401/08/04 1401/08/08
5850730 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل در سطح شهر و کلیه مناطق عملیاتی 1401/08/03 1401/08/08
5850064 مناقصه خدمات حمل و نقل در سطح شهر و کلیه مناطق عملیاتی تحت پوشش 1401/08/03 1401/08/08
5845928 مناقصه جهت انجام خدمات حمل و نقل در سطح شهر و کلیه مناطق عملیاتی 1401/08/02 1401/08/08
5845456 مناقصه خرید، نصب، اجرا، راه اندازی و آموزش سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند پیرامونی پست 400 کیلوولت 1401/08/02 1401/08/08
5843956 مناقصه خرید، نصب، اجرا راه اندازی و آموزش سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند پیرامونی پست 700 کیلوولت 1401/08/02 1401/08/08
5840119 مناقصه خرید، نصب، اجرا راه اندازی و آموزش سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند 1401/08/01 1401/08/08
5808921 مناقصه تجهیزات و عملیات اجرایی ارتباطات خطوط 132 کیلوولت پست 1401/07/26 1401/07/30
صفحه 1 از 50