مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات ساختمانی پست 20/132/230 کیلوولت 1398/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه شماره:98/44 بازدید از خطوط انتقال و فوق توزیع به صورت برقدار توسط په... 1398/09/04 1398/09/07
بازدید از خطوط انتقال و فوق توزیع به صورت برقدار توسط پهپاد و ارائه گزارش 1398/09/04 1398/09/07
واگذاری بازدید از خطوط انتقال و فوق توزیع به صورت برقدار توسط پهپاد 1398/09/03 1398/09/07
بازدید از خطوط انتقال و فوق توزیع به صورت برقدار 1398/09/02 1398/09/07
ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه به منظور ایمن سازی خطوط انتقال و فوق توزیع 1398/08/26 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تجدید:98.49_ایمن سازی خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق استان کر... 1398/08/26 1398/08/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره:98.76خرید کلید و سکسیونر های پست 230/132/20کیلوولت 1398/08/25 1398/08/28
ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه به منظور ایمن سازی خطوط انتقال و فوق توزیع 1398/08/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره 98/74:خرید تجهیزات ،نرم افزار و لوازم فیبر نوری. 1398/08/20 1398/08/25
صفحه 2 از 76