مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات دفتری، حمل و نقل، نظافت اماکن ساختمان ها و مامورسرا پست های برق ، تاسیسات و نامه رسانی 1398/04/22 1398/04/26
اصلاح میمیک دیاگرام و تعویض تابلوهای کنترل پست 1398/04/05 1398/04/10
اصلاح میمیک دیاگرام و تعویض تابلوهای کنترل پست 1398/04/04 1398/04/10
اصلاح میمیک دیاگرام و تعویض تابلوهای کنترل پست 20/ 132 /230 کیلو ولت 1398/04/03 1398/04/10
خرید سیم محافظ حاوی فیبر نوری مربوط به خطوط 132 و 230 کیلوولت 1398/03/23 1398/03/30
خرید سیم محافظ حاوی فیبر نوری مربوط به خطوط 132 و 230 کیلوولت 1398/03/22 1398/03/30
تهیه و تامین تجهیزات و انجام عملیات مونتاژ و نصب و تست و راه اندازی پستها 1398/02/11 1398/02/16
ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه به منظور تهیه، تامین تجهیزات، انجام عملیات مونتاژ و نصب و تست و راه ا... 1398/02/10 1398/02/16
تهیه، تامین تجهیزات، انجام عملیات مونتاژ و نصب و تست و راه اندازی مربوط به پستهای 132/20 کیلوولت 1398/02/09 1398/02/16
انجام خدمات دفتری، حمل و نقل، نظافت اماکن ساختمان ها و مامورسرا پست های برق ، تاسیسات و نامه رسانی 1398/02/07 1398/02/09
صفحه 6 از 76