مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان خرید سیم محافظ حاوی فیبر نوری 1397/07/25 رجوع به آگهی
خرید سیم محافظ حاوی فیبر نوری 1397/07/24 رجوع به آگهی
خرید ترانس های اندازه گیری برای پست های 132/20 کیلو ولت 1397/07/23 رجوع به آگهی
خرید 100 تن نبشی گالوانیزه نمره 4 و 5 و 6 1397/07/23 1397/07/29
اجرای عملیات مربوط به تصفیه شیمیایی روغن های ترانس های ELINE 1397/07/23 1397/07/29
خرید تجهیزات برای توسعه فیدر خانه 20 کیلوولت در پست شامل هشت دستگاه سلول 20 کیلوولت، دو دستگاه تابل... 1397/07/22 1397/07/26
اجرای عملیات مربوط به تصفیه شیمیایی روغن های ترانس های ELINE 1397/07/22 1397/07/29
خرید 100 تن نبشی گالوانیزه نمره 4 و 5 و 6 1397/07/21 1397/07/29
خرید تجهیزات برای توسعه فیدر خانه 20 کیلوولت در پست 1397/07/21 1397/07/26
تهیه لیست کوتاه جهت خرید سیم هادی و محافظ فولادی مورد نیاز خطوط انتقال 230 و 132 کیلوولت 1397/07/19 1397/07/24
صفحه 6 از 71