مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 1000 زنجیر مقره سیلیکونی 63 کیلوولت و 1000 زنجیر مقره سیلیکونی 132 کیلوولت 1397/07/16 1397/07/21
خرید 1000 زنجیر مقره سیلیکونی 63 کیلوولت و 1000 زنجیر مقره سیلیکونی 132 کیلوولت 1397/07/15 1397/07/21
خرید ترانس جریان و ولتاژ در سطوح ولتاژی مختلف 1397/06/27 1397/07/04
خرید ترانس جریان و ولتاژ در سطوح ولتاژی مختلف 1397/06/26 1397/07/04
افزایش ظرفیت و نوسازی سوئیچگیر 20 کیلو ولت پست 132/20 کیلوولت 1397/06/18 1397/06/25
افزایش ظرفیت و نوسازی سوئیچگیر 1397/06/17 1397/04/05
انجام طراحی، خرید، نصب، تست و راه اندازی 9 دستگاه فیدر 20 کیلوولت 1397/06/12 1397/06/18
ارزیابی کیفی و تهیه لیست کوتاه جهت انجام عملیات مربوط به بخش ساختمان پست 1397/05/09 رجوع به آگهی
خرید ترانس های اندازه گیری برای پست های 132/20 کیلو ولت 1397/05/09 1397/05/15
خرید ترانس جریان و ولتاژ در سطوح ولتاژی مختلف 1397/05/09 1397/05/14
صفحه 7 از 70