مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات تصفیه شیمیایی روغن 9 دستگاه ترانسفورماتور 1398/08/12 1398/08/21
جهت لیست کوتاه تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گرا تعمیر و اصلاح کانال های کابل و فونداسیون تجهیزات در حال... 1398/08/11 1398/08/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید98.7_خرید و نصب دیزل ژنراتور 200 کیلوولت و تابلو چنج آور به منظور پشتی... 1398/08/09 1398/08/14
خرید 27 دستگاه شارژر48 ولت و 110 ولت 1398/08/09 1398/08/14
خرید 27 دستگاه شارژر 48 ولت و 110 ولت 1398/08/06 1398/08/14
خرید 27 دستگاه شارژر 48 ولت و 110 ولت 1398/08/08 1398/08/14
خرید و نصب دیزل ژنراتور 200 کیلوولت و تابلو چنج آور به منظور پشتیبانی برق AC پست 230 کیلوولت 1398/08/08 1398/08/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید شماره:98.39_خرید برقگیر های 230 و 132 کیلوولت و شمارنده برقگیر پست اخ... 1398/07/08 1398/07/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه شماره:98/53 تامین مصالح و تجهیزات ،ساخت و نصب علائم هشدار خطوط انتقا... 1398/07/08 1398/07/11
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شماره:98/49_ایمن سازی خطوط انتقال و فوق توزیع نیروی برق استان کر... 1398/07/07 1398/07/11
صفحه 7 از 79