مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تاکسی سرویس 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری: عملیات تراش و روکش مکانیزه در سطح نواحی - رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات و علائم عمودی ترافیکی - توسعه انرژی های نو 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه سالیانه عملیات رفت و روب 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز درختان خیابان - رفت و روب و جمع آوری مکانیزه پسماند - مناسب سازی و اصلاح هندسی میدان و میادین، تقاطع ها و ایستگاههای حمل و نقل عمومی 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گل و گیاه جهت ایجاد فرش گل و کاشت در گلجای ها و ... در سطح - باز پیرائی فضای سبز - مرمت ، لایروبی و بازسازی قنوات 1400/09/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید گل و گیاه جهت ایجاد فرش گل و کاشت در گلجای ها و ... در سطح - باز پیرائی فضای سبز - مرمت ، لایروبی و بازسازی قنوات 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات باز زنده سازی و بازپیرایی خیابان - عملیات تراش و روکش مکانیزه - احداث و تجهیز ساختمان - عملیات بهسازی کوچه ها و معابر پلکانی خیابان - باز پیرائی فضای سبز - خرید گل و گیاه جهت ایجاد فر... 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات مشروحه ذیل - عملیات نگهداشت معابر شامل پیاده رو سازی، جدولبندی و مرمت انهار - عملیات مناسب سازی پیاده روها و... 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه توسعه شبکه آبرسانی- خرید، کاشت درخت و درختچه -خرید و تحویل نرده فلزی و... 1400/07/25 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی - عملیات ساماندهی، مناسب سازی و بهسازی - عملیات نگهداشت معابر شامل لکه گیری دستی و نیمه مکانیزه در سطح نواحی 3 و 4 - عملیات نگهداشت معابر شامل پیاده روسازی ، جدول بند... 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات ساماندهی - عملیات ساماندهی، مناسب سازی و بهسازی میدان - عملیات نگهداشت معابر شامل لکه گیری دستی و نیمه مکانیزه 1400/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای برخی امور اجرائی عملیات تهیه نرده فلزی و پلهای عابر پیاده معمولی - اجرای عملیات مناسب سازی و ایمن سازی پروژه های توسعه محلی 1400/06/18 رجوع به آگهی
مناقصه - خرید تجهیزات نوری (توسعه محله ای) در سطح منطقه و پست فشار برق قوی- - خرید نیمکت و المانهای پارکی ( توسعه محله ای) در حاشیه معابر و بوستانها- - خرید کفپوش ایمنی، وسایل بازی کودکان . تهیه بتن ۲... 1400/06/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری موارد مشروحه (مرمت، لایروبی و بازسازی قنوات) 1400/06/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای برخی امور اجرائی تعمیر و تعویض و نگهداری علائم راهنمایی و تجهیزات ترافیکی و طراحی و اصلاح هندسی و بهسازی معابر معلولین 1400/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه اکران فرهنگی - اجتماعی در سطح محلات 12 گانه 1400/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه اکران فرهنگی - اجتماعی در سطح محلات 12 گانه 1400/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه اکران فرهنگی - اجتماعی - رنگ آمیزی و پاکسازی المانهای شهری - ترافیکی - پلهای عابر پیاده - جدارههای محلات و ... 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای برخی امور اجرایی تهیه و حمل و تحویل و علائم راهنمایی و تجهیزات ترافیکی 1400/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16