مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 1400/10/29 1400/11/04
مناقصه واگذاری پروژه های مربوط به طرح تملک دارایی های سرمایه ای 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه تعمیرات انواع ترانسفورماتور 1400/10/27 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه برونسپاری بهره برداری شهرستان 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه برونسپاری بهره برداری شهرستان 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات انواع ترانسفورماتور 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه واگذاری برونسپاری بهره برداری 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه خرید کابل آلومینیوم فشار ضعیف 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه خرید کابل آلومینیوم فشار ضعیف 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه خرید کابل آلومینیوم فشار ضعیف 70×4 و 120×4 و آلومینیوم کراسلینک 185×1 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه خریدکابل خودنگهدارفشار ضعیف 70در4 1400/10/19 1400/10/23
مناقصه خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه برونسپاری بهره برداری شهرستان 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های تبدیل شبکه فشار ضعیف کابل خود نگهدار 1400/10/12 1400/10/19
مناقصه تامین، نصب، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات سالن دیسپاچینگ، مرکز فوریت های برق (121)، مرکز کنترل عملیات، دیسپاچینگ فشار ضعیف و مرکز دوربان 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه واگذاری توسعه و بهینه سازی شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف جهت نیرو رسانی به متقاضیان برق 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه خرید انواع تابلوهای هوشمند اندازه گیری قابل کنترل از راه دور شرکت های توزیع منطقه یک 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه اجرا خدمات مورد نیاز خود ـ خرید انواع کنتور و قاب کنتور 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات مورد نیاز (نیرو رسانی به متقاضیان، بهینه سازی، رفع حریم، اصلاح ساختار شبکه توزیع و روشنایی معابر ) 1400/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع کنتور و قاب کنتور 1400/10/08 1400/10/13
صفحه 1 از 77