مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات و پست های پد مانند گازی روغنی 1398/02/30 1398/02/10
خرید انواع لامپ بخار سدیم و بخار جیوه 1398/02/26 1398/03/18
خرید انواع لامپ بخار سدیم و بخار جیوه 1398/02/25 1398/03/18
خرید یک دستگاه کواد کوپتر 1398/02/24 رجوع به آگهی
تعمیرات انواع ترانسفورماتور ـ خرید انواع تابلو توزیع و روشنایی 1398/02/24 1398/02/31
خرید انواع کنتور 1398/02/19 رجوع به آگهی
خرید انواع کنتور 1398/02/17 رجوع به آگهی
خرید پهنای باند اینترنت MB/S10 به همراه 32 عدد آدرس IP استاتیک 1398/02/17 رجوع به آگهی
برون سپاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین عادی 1676/98 1398/02/15 1398/02/19
تمدید مناقصه واگذاری عملیات فنی در کل شبکه های توزیع تحت مدیریت 1398/02/15 1398/02/23
صفحه 1 از 93