کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7392768 مناقصه 2 عنوان مناقص شامل : خرید کات اوت سه مرحله ای استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/19
7387434 مناقصه واگذاری شامل دو مورد خرید کات اوت سه مرحله ای استان اصفهان 1402/09/09 1402/09/19
7384311 مناقصه اصلاح و بهینه سازی شبکه های برق روستایی استان اصفهان 1402/09/08 1402/09/15
7370334 مناقصه برونسپاری خدمات نیروی حفاظت فیزیکی استان اصفهان 1402/09/05 1402/09/12
7366851 مناقصه واگذاری 4 ردیف مناقصه شامل: برونسپاری بهره برداری برق شهرستان ها استان اصفهان 1402/09/04 1402/09/12
7353049 مناقصه واگذاری خرید دستگاه حریم سنج لیزری استان اصفهان 1402/08/29 1402/09/05
7351813 مناقصه برونسپاری واحد پاسخگوئی فوریتهای برق دیسپاچینگ و کنترل عملیات استان اصفهان 1402/08/29 1402/09/05
7347974 مناقصه خرید دستگاه حریم سنج لیزری استان اصفهان 1402/08/28 1402/09/05
7346508 مناقصه خرید انواع پایه بتونی گرد پوزولانی استان اصفهان 1402/08/28 1402/09/04
7292977 مناقصه تبدیل انواع تابلو اندازه گیری به تابلو هوشمند 2515 استان اصفهان 1402/08/21 1402/08/27
7289822 مناقصه تبدیل انواع تابلو اندازه گیری به تابلو هوشمند استان اصفهان 1402/08/20 1402/08/25
7273075 مناقصه واگذاری اجرای پروژههای کلان استان اصفهان 1402/08/15 1402/08/20
7268884 مناقصه واگذاری اجرای پروژه های کلان استان اصفهان 1402/08/14 1402/08/20
7267761 مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری اجرای پروژه های کلان شهرستان استان اصفهان 1402/08/14 1402/08/20
7261542 مناقصه خرید پایه بتونی گرد پوزولانی 9متری استان اصفهان 1402/08/11 1402/08/16
7261534 مناقصه خرید پایه بتونی گرد پوزولانی 9متری استان اصفهان 1402/08/11 1402/08/16
7261531 مناقصه خرید انواع پایه بتونی گرد پوزولانی استان اصفهان 1402/08/11 1402/08/16
7257778 مناقصه خرید شامل 3 مورد پایه بتونی گرد پوزولانی 200-9-پایه بتونی گرد پوزولانی 400-9- انواع پایه بتونی گرد پوزولانی استان اصفهان 1402/08/10 1402/08/16
7239849 مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه قرائت و همیاران وصول عادی شاهین شهرو برخوار 2510 استان اصفهان 1402/08/06 1402/08/11
7239172 مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه برونسپاری خدمات نیروی حفاظت فیزیکی (حجمی)2509 استان اصفهان 1402/08/06 1402/08/11
صفحه 1 از 111