مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفر چاه آهکی - خرید و لوله گذاری - احداث مخزن بتنی 1397/05/22 رجوع به آگهی
خرید و لوله گذاری ـ حفر چاه آهگی 1397/05/22 رجوع به آگهی
حفر یک حلقه چاه آهک مارنی - آهکی 1397/05/01 1397/05/06
حفر یک حلقه چاه آبرفتی- آهک 1397/04/03 1397/04/05
عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری 1397/03/27 1397/03/29
عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 7445 متر پروژه 1397/01/27 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری به متراژ 1100 متر و احداث مخازن 1397/01/18 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی خرید و لوله گذاری 1396/12/08 رجوع به آگهی
احداث مخزن بتنی به میزان 500 مترمکعب 1396/11/30 رجوع به آگهی
مدیریت مصرف و کاهش هدررفت با انجام عملیات نگهداری, تعمیرات, بازسازی شبکه و تحویل آب در کنتور مشترکین... 1396/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 55