مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره پارکینگ عمومی 1397/03/27 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ عمومی خارج بیمارستان خود را جهت اجاره 1397/02/08 1397/02/11
توسعه، تعمیرات داخلی و ایجاد مسیر دسترسی به اورژانس بیمارستان 1396/02/30 1396/03/04
توسعه، تعمیرات داخلی و ایجاد مسیر دسترسی به اورژانس بیمارستان 1396/02/26 1396/03/04
توسعه واحد اورژانس 1396/01/26 1396/02/04
واگذاری احداث و ساخت سردرب ورودی بیمارستان 1394/10/26 1394/10/30
واگذاری احداث و ساخت سردرب ورودی بیمارستان 1394/10/23 1394/10/30
واگذاری پارکینگ عمومی 1394/08/09 1394/08/14
واگذاری خدمات نقلیه 1394/08/09 1394/08/14
واگذاری مهد کودک 1394/06/07 1394/06/12
صفحه 1 از 1