مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ایاب و ذهاب دانشجویان، اساتید و کارکنان و انجام بازدیدهای علمی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه 1398/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری خرید طبخ و توزیع مواد غذایی سلف سرویس دانشجویان 1398/04/11 1398/04/15
تکمیل استخر سرپوشیده 1398/02/31 1398/03/08
واگذاری احداث دیوار و نرده 1388/02/05 1388/02/20
واگذاری احداث دیوار و نرده دور محوطه دانشگاه 1388/01/31 1388/02/16
واگذاری ایاب و ذهاب دانشجویان 1387/12/18 1388/01/04
احداث ساختمان مسجد دانشگاه 1387/10/04 1387/10/17
واگذاری عملیات احداث ساختمان خوابگاه دانشجویی 250 1387/06/18 1387/07/03
واگذاری عملیات اجرایی فاز اول احداث ساختمان 1387/06/11 1387/06/27
واگذاری حراست فیزیکی ؛ نگهداری ساختمانها و تاسیسات 1387/05/01 1387/05/16
صفحه 1 از 2