مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره جایگاه CNG شهرداری 1396/07/20 رجوع به آگهی
اجاره جایگاه CNG سازمان حمل و نقل همگانی 1396/06/07 رجوع به آگهی
اجاره جایگاه CNG سازمان حمل و نقل همگانی 1396/05/26 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه شن و ماسه شهرداری 1396/01/23 رجوع به آگهی
عملیات احداث، حفظ و نگهداری فضای سبز- انجام امورات خدمات شهری- تامین نیروی انسانی 1396/01/23 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه شن و ماسه شهرداری 1396/01/16 رجوع به آگهی
عملیات احداث، حفظ و نگهداری فضای سبز - انجام امورات خدمات شهری - تامین نیروی انسانی 1396/01/15 رجوع به آگهی
عملیات احداث، حفظ و نگهداری فضای سبز - انجام امورات خدمات شهری 1395/12/14 رجوع به آگهی
عملیات احداث، حفظ و نگهداری فضای سبز- انجام امورات خدمات شهری 1395/12/05 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه شن و ماسه شهرداری 1395/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 25