مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و اسکله های بندر 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و اسکله های بندر 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه, اماکن, محوطه ها و اسکله 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید وحمل تجهیزات درمانگاهی 1400/10/05 1400/10/08
مناقصه خرید وحمل تجهیزات درمانگاهی 1400/10/01 1400/10/08
مناقصه خرید خدمات مشاوره 1400/09/23 1400/09/29
مناقصه انجام مطالعات تعمیرات اساسی فندر اسکله 1400/09/21 1400/09/29
مناقصه خرید خدمات مشاوره 1400/09/18 1400/09/23
مناقصه خرید خدمات مشاوره 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه تامین تجهیزات ایستگاه آتش نشانی 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه انجام مطالعات تعمیرات اساسی محوطه های عملیاتی و اراضی پشتیبانی ، کانال های دفع آب های سطحی و باسکول های 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه تامین تجهیزات ایستگاه آتش نشانی 1400/09/16 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات ایستگاه آتش نشانی شماره 1 و 2 بندر امیرآباد 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه انجام مستمر و روزانه امور مربوط به نگهداری، زیباسازی و احیا فضای سبز 1400/09/13 1400/09/13
مناقصه انجام مستمر و روزانه خدمات تنظیفات ومدیریت پسماند 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه انجام مستمر و روزانه امور مربوط به نگهداری، زیباسازی و احیا فضای سبز 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه انجام مستمر و روزانه امور مربوط به نگهداری ، زیباسازی و احیاء فضای سبز 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات تنظیف ومدیریت پسماند 1400/09/09 1400/09/17
مناقصه واگذاری پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه، اماکن ، محوطه ها و اسکله های بندر 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و اسکله های بندر 1400/09/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21