مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 8 دکل شکننده بادسنجی و تجهیزات جانبی 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار تیس 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار تئو دور 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 8 دکل شکننده بادسنجی و تجهیزات جانبی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خرید تجهیزات یدکی سامانه هواشناسی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 8 دکل شکننده بادسنجی 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار تئودور 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار تیس 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار تیس 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه خرید تجهیزات یدکی سامانه هواشناسی فرودگاهی 1400/10/26 1400/11/02
مناقصه یکپارچه نمایش و تحلیل داده های هواشناسی 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه سامانه یکپارچه نمایش و تحلیل داده های هواشناسی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای سامانه یکپارچه نمایش و تحلیل داده های هواشناسی 1400/09/07 1400/09/20
مناقصه خرید قطعات یدکی بویه های هواشناسی دیتاول، اوشنر، آندرا، اینو ایروتک 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه خرید قطعات یدکی بویه های هواشناسی 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قطعات یدکی بویه های هواشناسی 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه خرید نصب و راه اندازی سامانه خودکار هواشناسی CAT I 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سامانه خودکار هواشناسی 1400/08/09 1400/08/16
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار 1400/07/21 1400/07/26
صفحه 1 از 19