مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه ترانس های جریان ۱۳۲ کیلوولت پست 1400/11/01 1400/11/07
مناقصه اجرای پروژه تعویض ترانس 1400/10/26 1400/10/23
مناقصه خرید ۴۵ دستگاه فیدر ۲۰ کیلوولت ورودی و خروجی به همراه باس رایزر 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 60.000 مقره بشقابی 120 کیلونیوتن مسی 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه اجرای پروژه تعویض ترانس های 20 - 63 - 230 کیلوولت 1400/10/21 1400/10/23
مناقصه خرید 60.000 مقره بشقابی 120 کیلونیوتن مسی و 10.000 مقره بشقابی 120 کیلونیوتن استاندارد 1400/10/18 1400/10/29
مناقصه خرید ۴۵ دستگاه فیدر ۲۰ کیلوولت ورودی و خروجی به همراه باس رایزر 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تامین بخشی از تجهیزات -نصب -تست و راه اندازی جهت احداث پک دستگاه پست فیوزی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه حفاری و نصب کابل خط 132 کیلو ولت دو مداره 1400/10/07 1400/10/08
مناقصه انجام خدمات حفاظت و حراست فیزیکی از تاسیسات و پستها 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابلهای LV برای پست 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیاتی ساختمانی و دمونتاژ، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه ترانسفورمر قدرت 132/20 کیلوولت 1400/10/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه ترانس های جریان ۱۳۲ کیلوولت 1400/10/02 1400/10/08
مناقصه انجام عملیاتی ساختمانی و دمونتاژ، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه ترانسفورمر قدرت 132/20 کیلوولت 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابلهای LV برای پست قراملک 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه ترانس های جریان ۱۳۲ کیلوولت پست 1400/09/30 1400/10/08
مناقصه خریدسازه گنتری بخش های ۲۳۰ و ۶۳ کیلوولت پروژه نصب وراه اندازی ترانس 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه خرید فیدر ۲۰ کیلو ولت ورودی و خروجی به همراه باس رایزر 1400/09/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 60.000 مقره بشقابی 120 کیلونیوتن مهی و 10.000 مقره بشقابی 120 کیلونیوتن استاندارد 1400/09/25 1400/10/01
مناقصه انجام خدمات حفاظت و حراست فیزیکی از تاسیسات و پستها 1400/09/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 64