مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه تجهیزات و احداث کامل پروژه واریانت خط 63 کیلوولت 1390/08/03 1390/07/20
تامین ترانس جریان- ترانس قدرت و ترانس توزیع 1390/08/03 1390/08/24
خرید کابل 20 کیلوولت XLPE 1390/07/28 1390/08/10
خرید 1000 متر کابل 20 کیلوولت XLPE 1390/07/27 1390/08/10
واگذاری تهیه تجهیزات و احداث کامل واریانت خط انتقال نیروی 63 کیلوولت 1390/07/21 1390/06/16
خرید مقره های 210 و 120 کیلونیوتنی 1390/07/20 1390/07/27
واگذاری تهیه تجهیزات و احداث کامل پروژه طرح اصلاح وضعیت خطوط 1390/07/12 1390/06/23
خرید کابل 20 کیلوولت XLPE 1390/07/06 1390/07/12
خرید کابل 20 کیلوولت XLPE 1390/07/05 1390/07/12
خرید وزنه چدنی گالوانیزه 25 کیلوگرمی 1390/07/03 1390/07/12
صفحه 104 از 107