مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طراحی، تامین، ساخت و حمل و تخلیه تجهیزات توسعه پست 400/230 کیلوولت 1397/10/30 1397/10/30
انجام خدمات حفاظت و حراست فیزیکی از تاسیسات و پست ها در سطح استان 1397/10/29 1397/11/16
خرید یک دستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت و یک دستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت 1397/10/29 1397/11/02
خرید دستگاه پست سیار 1397/10/27 1397/11/02
فراخوان شناسایی پیمانکار جهت واگذاری طراحی، تامین، ساخت و حمل و تخلیه تجهیزات توسعه پست 400/230 کیلو... 1397/10/26 1397/10/30
خرید یک دستگاه پست سیار 132/20 کیلوولت و یک دستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت 1397/10/26 1397/11/02
خرید ۵۵ دستگاه اندازه گیری دیجیتالی 1397/10/20 1397/10/25
خرید کابل مسی شیلدار 1/185 20 کیلوولت 1397/10/19 1397/10/23
ارائه انجام خدمات تشریفات و پذیرایی و تنظیفات, خدمات عمومی تحت پوشش 1397/10/18 رجوع به آگهی
خرید ملزومات ایمنی 1397/10/18 1397/10/24
صفحه 4 از 104