مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین برج و احداث کامل فونداسیون و نصب برج خط چهار مداره 230/63 کیلوولت 1398/04/31 رجوع به آگهی
برگزاری بیمه آتش سوزی ساختمانهای پستها و تاسیسات و تجهیزات و خطوط و ... 1398/04/09 1398/04/24
تهیه برج و احداث فونداسیون و نصب برج و سیم کشی تحکیم و تقویت بخشی از مسیر خطوط 132 کیلوولت 1398/03/13 1398/03/21
تهیه برج و احداث فونداسیون و نصب برج و سیم کشی تحکیم و تقویت بخشی از مسیر خطوط 132 کیلوولت 1398/03/11 1398/03/21
فراخوان ارزیابی کیفی مشاور جهت انتخاب دستگاه نظارت 1398/02/23 1398/02/28
استعلام بارگیری و حمل و تخلیه آهن آلات دکل های برق 1398/02/22 1398/02/22
تهیه مصالح و اجرای عملیات ساختمانی محوطه سازی و احداث بی های پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت 1398/02/17 1398/02/18
اجرای طرح اصلاحی فلش سیم هادی خط 400 کیلوولت 1398/02/15 1398/02/22
خرید کابل و سیم مسی مورد نیاز برای توسعه یک فیدر خط در پست نیروگاه 1398/02/11 1398/02/17
طراحی، تامین مصالح و تجهیزات انجام عملیات نصب و تست و راه اندازی پست 132.20 کیلوولت 1398/02/03 1398/02/05
صفحه 7 از 110