مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام تستهای عمر سنجی و آنالیز روغن ترانسفورماتورها 1398/07/18 1398/07/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اصلاح وبهینه سازی ساختمانی پست 63 کیلوولت تولا(9823) 1398/07/15 1398/07/18
خرید انواع باتری 2 ولت 1398/07/14 رجوع به آگهی
عملیات اصلاح و بهینه سازی ساختمانی پست 63 کیلوولت 1398/07/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 15 دستگاه ترانس جریان 230 کیلوولت(9817) 1398/07/09 1398/07/11
عملیات تکمیلی ساختمان پست 63 کیلوولت 1398/07/07 1398/07/10
عملیات تکمیلی ساختمان پست 63کیلوولت 1398/07/06 1398/07/10
خرید 15 دستگاه ترانس جریان 230 کیلو ولت 1398/07/06 1398/07/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض و ترمیم و بازسازی پایه های بتنی خط 63 کیلوولت لنگه به مراغ(12_98) 1398/06/31 1398/07/04
تعویض, ترمیم و بازسازی پایه های بتنی خط 63 کیلوولت 1398/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 101