مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رله های اضافه جریان، ارت فالت،اضافه وکاهش ولتاژ و رله های مالتی فانکشن... 1398/09/25 1398/09/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 400 دستگاه فن ترانس قدرت(09-98) 1398/09/24 1398/09/27
خرید رله های اضافه جریان، ارت فالت، اضافه و کاهش ولتاژ و رله های مالتی فانکشن جهت پروژه های اصلاح و... 1398/09/24 1398/09/29
خرید رله های دیستانس و دیفرانسیل پروژه های اصلاح و بهینه سازی 1398/09/23 1398/09/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی پست موقت20/63 کیلوولت طلوع به ایسین(43_98) 1398/09/20 1398/09/25
واگذاری تامین تجهیزات و عملیات اجرایی ارسال اطلاعات ایستگاه های انتقال سمت 132 کیلوولت به دیسپاچینگ... 1398/09/19 1398/09/26
جابجایی پست موقت 63/20 کیلوولت 1398/09/18 1398/09/25
خرید 400 دستگاه فن ترانس قدرت 1398/09/18 1398/09/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای « خرید هفت مجموعه تجهیزات بانک خازنی 4.8.2 مگاواری بدون یونیت به مجموع ظرفی... 1398/09/17 1398/09/20
تعویض و نصب ترانسهای جریان 1398/09/13 1398/09/14
صفحه 3 از 107