مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شناسایی و ارزیابی کیفی تامین تجهیزات و عملیات اجرایی خطوط 63 و 132 کیلوولت 1397/11/24 رجوع به آگهی
شناسایی و ارزیابی کیفی تامین تجهیزات و عملیات اجرایی خطوط 63 و 132 کیلوولت 1397/11/23 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات، احداث و نصب خط 63 کیلوولت 1397/11/23 رجوع به آگهی
خدمات تنظیف و نگهداری فضای سبز ایستگاه های انتقال و فوق توزیع 1397/11/15 1397/11/18
خدمات تنظیف و نگهداری فضای سبز 1397/11/15 1397/11/18
خرید 7 دستگاه ترانس کمپکت کمکی 1397/11/14 1397/11/18
خرید دو دستگاه کلید 230 کیلوولت 1397/11/14 1397/11/16
خرید دو دستگاه کلید قطع جریان 230 کیلو ولت جهت پست 400 کیلو ولت 1397/11/14 1397/11/16
خرید 7 دستگاه ترانس کمپکت کمکی 1397/11/13 1397/11/18
خرید دو دستگاه کلید قطع جریان 230 کیلوولت جهت پست 400 کیلوولت 1397/11/13 1397/11/16
صفحه 3 از 96