مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض و ترمیم و بازسازی پایه های بتنی خط 63 کیلوولت لنگه به مراغ(12_98) 1398/06/31 1398/07/04
تعویض, ترمیم و بازسازی پایه های بتنی خط 63 کیلوولت 1398/06/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات لوازم یدکی سیستم اسکادا و تله متری (11_98) 1398/06/24 1398/06/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید400 دستگاه فن ترانس قدرت9809 1398/06/23 1398/06/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل جهت پروژه پست 63 کیلوولت طلوع (9816) 1398/06/20 1398/06/23
خرید کابل جهت پروژه پست 63 کیلوولت 1398/06/17 1398/06/23
خرید 400 دستگاه فن ترانس قدرت 1398/06/13 1398/06/27
تجهیزات لوازم یدکی سیستم اسکادا و تله متری 1398/06/12 رجوع به آگهی
خرید لوازم یدکی مخابراتی (9814) 1398/06/03 1398/06/06
خرید15 دستگاه ترانس جریان 230 کیلوولت جهت ایستگاه 230 کیلوولت 1398/05/31 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 103