مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اجرایی تقویت فونداسیون های خط 230 کیلوولت 1389/07/28 1389/08/03
واگذاری اجرای تقویت فونداسیونهای خط 230 1389/07/26 1389/08/03
واگذاری انجام عملیات اعمال پوشش گالوانیزه سرد 1389/07/25 1389/07/28
خرید بیست دستگاه پرتکشن از راه دور 1389/07/13 1389/07/21
واگذاری بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع 1389/07/11 1389/07/14
واگذاری عملیات ساختمانی و حمل و مونتاژ، نصب و تست راکتورهای توسعه پست 1389/07/11 1389/07/15
واگذاری خاکبرداری، تسطیح و دیوارکشی پست 400 کیلوولت 1389/07/03 1389/07/05
واگذاری خاکبرداری، تسطیح و دیوار کشی پست 400 کیلوولت 1389/07/03 1389/07/05
واگذاری بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع 1389/06/31 1389/07/07
خرید برج های فلزی 1389/06/23 1389/06/29
صفحه 96 از 114