مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه تکمیل عملیات ساختمان، محوطه و سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی 1398/11/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه پروژه تکمیل عملیات ساختمان، محوطه و سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهن... 1398/11/02 1398/11/10
واگذاری پروژه تکمیل عملیات ساختمان، محوطه و سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی 1398/11/02 رجوع به آگهی
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن 1398/10/24 1398/10/30
خرید خدمات مالی ( حسابداری) 1398/10/23 1398/10/30
خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن 1398/10/23 1398/10/30
اصلاحیه پروژه تکمیل عملیات ساختمان، محوطه و سالن آمفی تئاتر 1398/10/09 رجوع به آگهی
تنظیم صورتمجلس تفکیکی و اخذ ۱۹۷۰ برگ اسناد مالکیت عرصه و اعیان شهرستان 1398/09/27 1398/10/03
تنظیم صورتمجلس تفکیکی و اخذ 1970 برگ اسناد مالکیت عرصه و اعیان 1398/09/27 1398/10/03
واگذاری پروژه تکمیل عملیات ساختمان، محوطه و سالن آمفی تئاتر 1398/09/27 1398/10/03
صفحه 1 از 36