مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوارکشی محوطه مجتمع فرهنگی و هنری 1399/02/31 1399/03/06
تهیه و نصب علائم و حفاظ جانبی ( گاردریل)-تکمیل ساختمان-احداث دیوار حائل 1399/02/17 1399/02/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید نوبت پنجم مناقصه تهیه و نصب علائم و حفاظ جانبی ( گاردریل) واقع در محو... 1399/02/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید پروژه احداث دیوار حائل در محور زرد بند به فشم 1399/02/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه عملیات تکمیل ساختمان مجتمع فرهنگی و هنری نسیم شهر 1399/02/23
واگذاری پروژه تهیه و نصب علائم و حفاظ جانبی (گاردریل) ـ پروژه عملیات تکمیل ساختمان ـ پروژه احداث دیو... 1399/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه تکمیل عملیات ساختمان، محوطه و سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری 1399/02/13 1399/02/16
واگذاری پروژه تکمیل عملیات ساختمان، محوطه و سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری 1399/02/11 1399/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید دوم مناقصه پروژه تکمیل عملیات ساختمان، محوطه و سالن آمفی تئاتر مجتمع... 1399/02/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث مرکز بهداشتی و درمانی محله زینبیه شهرستان پاکدشت 1399/02/09
صفحه 2 از 39