مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ارائه خدمات امور ثبتی سازمان 1397/11/29 رجوع به آگهی
فراخوان خرید خدمت مشاوره (طراحی سناریوهای مختلف توسعه زیرساخت ها و تدوین برنامه اجرایی توسعه بخش حمل... 1397/11/24 1397/11/28
خرید خدمات مشاوره طراحی سناریوهای مختلف توسعه زیرساختها و تدوین برنامه اجرایی توسعه بخش حمل و نقل 1397/11/23 1397/11/27
تهیه طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ 1397/11/18 رجوع به آگهی
تهیه طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ (جامع)شهر 1397/11/17 رجوع به آگهی
تهیه و نصب علائم و حفاظ جانبی گاردریل واقع در محور و خط کشی با رنگ گرم ترافیکی واقع در محور 1397/11/04 1397/11/13
پروژه تکمیل عملیات باند دوم جاده با روسازی اساس سیمانی 1397/10/25 1397/10/26
عملیات احداث جاده 1397/10/24 1397/10/26
پروژه تکمیل عملیات باند دوم جاده 1397/10/24 1397/10/26
خرید خدمات حسابداری (مالی) کنترلی ونظارتی 1397/09/28 1397/10/03
صفحه 7 از 34