کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405966 مناقصه خرید انواع تجهیزات برقی خرید انواع یراق آلات - انواع مقره - انواع سیم آلومینیومی - انواع ترانسفورماتور - انواع تابلو استان اردبیل 1402/09/14 1402/09/21
7403154 مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور استان اردبیل 1402/09/14 1402/09/21
7403152 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع یراق آلات (از محل طرح تملک) استان اردبیل 1402/09/14 1402/09/21
7403148 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع مقره (از محل طرح تملک) استان اردبیل 1402/09/14 1402/09/21
7403067 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع سیم آلومینیومی (از محل طرح تملک) استان اردبیل 1402/09/14 1402/09/21
7403062 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع تابلو توزیع (از محل طرح تملک) استان اردبیل 1402/09/14 1402/09/21
7401256 مناقصه خرید انواع تجهیزات برقی شامل خرید انواع یراق آلات - انواع مقره - انواع سیم آلومینیومی - انواع ترانسفورماتور - انواع تابلو استان اردبیل 1402/09/13 1402/09/21
7378954 مناقصه خرید انواع سرور استان اردبیل 1402/09/07 1402/09/14
7378645 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید انواع تجهیزات شبکه فیبر نوری استان اردبیل 1402/09/07 1402/09/14
7370290 مناقصه خرید انواع سرور و تجهیزات شبکه فیبر نوری استان اردبیل 1402/09/05 1402/09/14
7367627 مناقصه خرید انواع سرور و تجهیزات شبکه فیبر نوری استان اردبیل 1402/09/04 1402/09/14
7366474 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کابل خودنگهدار 70 استان اردبیل 1402/09/04 1402/09/08
7308202 مناقصه واگذاری عملیات تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار در امور برق گرمی بطول 100 کیلومتر استان اردبیل 1402/08/24 1402/08/30
7306606 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات تعویض سیم مسی با کابل خودنگهدار در امور برق استان اردبیل 1402/08/24 1402/08/30
7303739 مناقصه واگذاری عملیات تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار استان اردبیل 1402/08/23 1402/08/30
7275741 مناقصه خرید انواع تجهیزات و ابزار آلات عیب یابی استان اردبیل 1402/08/15 1402/08/21
7271919 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع تجهیزات عیب یابی استان اردبیل 1402/08/14 1402/08/21
7268794 مناقصه خرید انواع تجهیزات و ابزار آلات عیب یابی استان اردبیل 1402/08/14 1402/08/21
7208436 مناقصه واگذاری عملیات اجرای توسعه و اصلاح خط 20 کیلوولت و 400 ولت هوایی و زمینی در حوزه فعالیت مدیریت برق استان اردبیل 1402/07/26 1402/08/02
7206430 مناقصه واگذاری عملیات توسعه واصلاح مدیریت برق استان اردبیل 1402/07/26 1402/08/02
صفحه 1 از 49