مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
سرویس, نگهداری و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت و 400 ولت و پستهایی هوایی و زمینی 1397/11/10 رجوع به آگهی
سرویس, نگهداری و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت و 400 ولت و پستهایی هوایی و زمینی 1397/11/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات و نصب تابلو کنتور متقاضیان عادی همراه با اجرای شبکه 400 ولت در سطح شهر 1397/11/02 1397/11/08
واگذاری اجرای عملیات و نصب تابلو کنتور متقاضیان عادی همراه با اجرای شبکه 400 ولت 1397/11/01 1397/11/08
واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات اعم از شهری و روس... 1397/11/01 رجوع به آگهی
واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات و توزیع و تحویل ا... 1397/10/30 رجوع به آگهی
واگذاری تامین تعداد 47 نفر نیروی انسانی 1397/10/27 1397/11/01
واگذاری تامین تعداد 12 نفر نیروی انسانی جهت انجام عملیات سرویس، نگهداری و تعمیرات خطوط فشار متوسط با... 1397/10/27 1397/11/03
تامین تعداد 47 نفر نیروی انسانی 1397/10/26 رجوع به آگهی
واگذاری تامین تعداد 12 نفر نیروی انسانی به صورت حجمی جهت انجام عملیات سرویس، نگهداری و تعمیرات خطوط... 1397/10/26 1397/11/03
صفحه 1 از 34