مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تامین تعداد 12 نفر نیروی انسانی 1398/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری تامین تعداد 12 نفر نیروی انسانی به صورت حجمی جهت انجام عملیات سرویس، نگهداری و تعمیرات خطوط... 1398/02/22 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نیرورسانی به روستا 1398/02/19 1398/02/22
واگذاری نیرو رسانی به روستای جدید الاحداث 1398/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات اعم از شهری و روس... 1398/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری نیرو رسانی به روستای جدید الاحداث 1398/02/17 1398/02/22
واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات اعم از شهری و روس... 1398/02/16 رجوع به آگهی
واگذاری قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات اعم از شهری و روس... 1398/02/15 رجوع به آگهی
قرائت کنتور و پخش قبوض و وصول مطالبات در محدوده امور برق 1398/02/15 1398/02/18
سرویس، نگهداری و تعمیرات خطوط 20 کیلوولت و 400 ولت و پست های هوایی و زمینی در محدوده 1398/02/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36