مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 25000 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز شامل : تعداد 9000 دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز بدون قاب... 1398/11/02 رجوع به آگهی
خرید 25000 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز شامل : تعداد 9000 دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز بدون قاب... 1398/11/01 رجوع به آگهی
انجام خدمات نگهبانی برای ساختمانها و انبارها 1398/10/22 1398/10/25
انجام خدمات نگهبانی برای ساختمانها و انبارهای شرکت 1398/10/21 1398/10/25
ارایه خدمات حفاظتی و مراقبتی 1398/10/21 1398/10/21
تامین نیروی حجمی 1398/08/21 1398/08/25
واگذاری تامین نیرو بصورت حجمی برای کارهای خدماتی وپشتیبانی 1398/08/19 رجوع به آگهی
تامین تعداد 47 نفر نیروی انسانی 1398/08/18 1398/08/25
تامین تعداد 27 نفر نیروی انسانی به صورت حجمی 1398/08/14 1398/08/25
واگذاری قرائت کنتور و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهی های معوقه انشعابات اعم از شهری و روستایی و توز... 1398/08/12 1398/08/21
صفحه 1 از 42