مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی ادارات ستادی و مناطق پستی 1397/12/22 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی ادارات ستادی و مناطق پستی 1397/12/22 1398/01/08
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1397/11/23 1397/11/20
واگذاری امور خدمات و پشتیبانی 1397/11/18 1397/11/30
تامین نیروی سرویس ثبت شرکت ها 1397/11/15 1397/11/21
واگذاری امور پشتیبانی مراکز داده های شرکت ملی پست 1397/11/15 1397/11/21
تامین نیروی ثبت شرکت ها مستقر در ادارات ثبت سراسر کشور 1397/11/14 1397/11/21
واگذاری امور پشتیبانی مراکز داده ها 1397/11/13 1397/11/21
خرید نرم افزار جامع مالی و نیروی انسانی 1397/11/02 1397/11/10
تهیه نرم افزار جامع و یکپارچه مالی و نیروی انسانی 1397/11/02 1397/11/10
صفحه 1 از 86