کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7390453 مناقصه واگذاری امور خدمات نگهداری و پشتیبانی مراکز داده اصلی و پشتیبان و ارتباطات رادیویی استان تهران 1402/09/11 1402/09/14
7376609 مناقصه خرید تعداد 2/500/000 عدد انواع کیسه پستی کوچک، متوسط و بزرگ استان تهران 1402/09/06 1402/09/08
7155801 مناقصه خرید 610 دستگاه سخت افزار سامانه GPS و سامانه نرم افزاری مرتبط مبتنی بر مدل ارائه سرویس software as a service استان تهران 1402/07/15 1402/07/20
6988351 مناقصه واگذاری امور توزیع دانه شمار موتور سوار حقوقی 4 نفر مرکز منطقه پستی استان تهران 1402/06/12 1402/06/16
6893917 مناقصه واگذاری توزیع دانه شمار موتور سوار حقوقی استان تهران 1402/05/21 1402/05/24
6867229 مناقصه واگذاری تامین کامیون های مورد نیاز جهت مبادله و انتقال مرسولات پستی استانها به بخش خصوصی استان تهران 1402/05/14 1402/05/14
6831034 مناقصه خرید سیستم نظارت تصویری با تجهیزات مورد نیاز استان تهران 1402/05/02 1402/05/07
6821536 مناقصه واگذاری پروژه تخریب و احداث ساختمان استان تهران 1402/04/31 1402/05/04
6783343 مناقصه واگذاری تامین کامیون های مورد نیاز جهت مبادله و انتقال مرسولات پستی استانها به بخش خصوصی استان تهران 1402/04/20 1402/04/24
6726014 مناقصه واگذاری برون سپاری توزیع بسته و امانت استان تهران 1402/04/05 1402/04/07
6588668 مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و پشتیبانی مرکز تجزیه مبادلات اداره کل استان تهران 1402/03/06 1402/03/10
6136543 مناقصه واگذاری امور توزیع امانات پستی استان تهران 1401/10/21 1401/10/24
6131955 مناقصه واگذاری امور توزیع امانات پستی استان تهران 1401/10/20 1401/10/24
6043991 مناقصه واگذاری برونسپاری خدمات نیابتی قرارداد ثبت الکترونیکی تاسیس تغییر و فروش پلمپ دفاتر تجاری شرکتها استان تهران 1401/09/22 1401/09/26
6027820 مناقصه واگذاری امور توزیع امانات پستی استان تهران 1401/09/19 1401/09/22
5939059 مناقصه توزیع بسته و امانات پستی استان تهران 1401/08/22 1401/08/25
5934934 مناقصه توزیع بسته و امانات پستی استان تهران 1401/08/21 1401/08/25
5836229 مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی مراکز داده اصلی و پشتیبانی و شبکه رادیویی استان استان تهران 1401/07/30 1401/08/04
5657427 مناقصه واگذاری امور توزیع امانات پستی استان تهران 1401/06/14 1401/06/17
5610691 مناقصه خرید سه دستگاه لیفتراک برقی استان تهران 1401/06/01 1401/06/05
صفحه 1 از 53